مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تکمیل ساختمان -احداث و ترمیم کانال ها 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل ساختمان ایستگاه پمپاژ - احداث و ترمیم کانال های انتقال آب 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان ایستگاه پمپاژ 1400/09/17 1400/09/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و ترمیم کانال های انتقال آب شهرستان ایوان روستاهای کلان، برزه بان، هلشی و شهرک نبوت 1400/09/17 1400/09/22
مناقصه تکمیل ساختمان ایستگاه پمپاژ 1400/08/18 1400/08/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان ایستگاه پمپاژ 1400/08/18 1400/08/23
مناقصه - احداث زهکش جمع کننده آبهای سطحی بالا دست اراضی بره بیجه و خط لوله SP-2 شبکه ابیاری و زهکشی - رفع نقص خط انتقال اصلی و حوضچه ها 1400/08/03 1400/08/06
مناقصه احداث زهکش 1400/08/01 1400/08/06
مناقصه رفع نقص خط انتقال اصلی و حوضچه های زون 5 شبکه 1400/08/01 1400/08/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات به صورت حجمی و تأمین نیروی خدماتی 1400/07/11 1400/07/14
مناقصه تکمیل نواقصات الکتریکال و مکانیکال ایستگاه پمپاژ - رفع نقص خط انتقال اصلی و حوضچه های زون ۵ شبکه - تهیه، حمل، بارگیری و بار اندازی اقلام و لوازم خط اصلی زون ۵ شکبه 1400/07/01 1400/07/04
مناقصه تکمیل نواقصات الکتریکال و مکانیکال ایستگاه پمپاژ 1400/06/30 1400/07/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، حمل، بارگیری و باراندازی اقلام و لوازم خط اصلی 1400/06/30 1400/07/04
مناقصه رفع نقص خط انتقال اصلی و حوضچه های زون 1400/06/30 1400/07/04
مناقصه مطالعه و طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار در سطح ۳۰۰۰ هکتار 1400/06/23 1400/06/25
مناقصه خدمات مهندسی مطالعه و طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار 1400/06/20 1400/06/25
مناقصه قرارداد واگذاری امور اجرایی جایگاه 1400/06/20 1400/06/21
مناقصه تامین آب (اجرای خط انتقال، مخزن ذخیره و پمپاژ) گلخانه 1400/06/17 1400/06/21
مناقصه اجرای خط انتقال آب، مخزن ذخیره و ایستگاه پمپاژ گلخانه 1400/06/15 1400/06/21
مناقصه اجرای شبکه و خط انتقال برق 1400/05/18 1400/05/20
صفحه 1 از 15