مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات عمومی، پشتیبانی، نظافتی، فضای سبز 1398/03/30 1398/04/02
واگذاری خدمات عمومی، پشتیبانی، نظافتی ، فضای سبز 1398/03/07 1398/03/11
خدمات عمومی، پشتیبانی، نظافتی ، فضای سبز 1398/02/16 1398/02/19
امور حفاظت فیزیکی و مراقبتی 1398/02/02 1398/02/09
واگذاری انجام حفاظت فیزیکی و مراقبتی 1397/02/22 1397/03/02
برگزاری امور خدماتی تاسیساتی و فضای سبز 1396/02/25 1396/02/28
امور خدماتی تاسیساتی و فضای سبز 1396/02/24 1396/02/25
خدمات نظافتی - تاسیساتی 1395/04/21 1395/04/28
خدمات نظافتی - تاسیساتی مرکز 1395/04/09 1395/04/15
خرید لوازم آبیاری سیستم تحت فشار 1388/08/18 1388/09/03
صفحه 1 از 1