کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7388188 مناقصه خرید دو دستگاه بلوئر استان خوزستان 1402/09/09 رجوع به آگهی
7358935 مناقصه انجام خدمات بیمه های (تکمیلی درمان ، عمر ، حوادث آتش سوزی ، مسئولیت مدنی خود استان خوزستان 1402/09/01 رجوع به آگهی
7306608 مناقصه عملیات تعویض شاسی های دیافراگم میانی آسیاب سیمان ( 2 ) استان خوزستان 1402/08/24 رجوع به آگهی
7306493 مناقصه اجاره دو دستگاه وانت بار و یا پراید بار استان خوزستان 1402/08/24 رجوع به آگهی
7306425 مناقصه واگذاری عملیات تخلیه، جمع آوری، تفکیک، جداسازی ضایعات از گلوله ها، بسته بندی و شارژ کامل حدود 220 تن گلوله های آسیاب سیمان استان خوزستان 1402/08/24 رجوع به آگهی
7300467 مناقصه تعمیر و بهسازی ساختمان آموزش استان خوزستان 1402/08/23 رجوع به آگهی
7260409 مناقصه عملیات تعویض شاسی های دیافراگم میانی آسیاب سیمان ( 2 ) استان خوزستان 1402/08/10 رجوع به آگهی
7260385 مناقصه عملیات تخلیه، جمع آوری، تفکیک، جداسازی ضایعات از گلوله ها،بسته بندی و شارژ کامل حدود 220 تن گلوله ها استان خوزستان 1402/08/10 رجوع به آگهی
7260145 مناقصه عملیات تخلیه، جمع آوری، تفکیک، جداسازی ضایعات از گلوله ها،بسته بندی و شارژ کامل حدود 220 تن گلوله های آسیاب سیمان استان خوزستان 1402/08/10 رجوع به آگهی
7260077 مناقصه عملیات تعویض شاسی های دیافراگم میانی آسیاب استان خوزستان 1402/08/10 رجوع به آگهی
7168820 مناقصه عملیات تعویض شاسی های دیافراگم میانی آسیاب سیمان ( 2 ) استان خوزستان 1402/07/18 رجوع به آگهی
7168815 مناقصه عملیات تخلیه، جمع آوری، تفکیک، جداسازی ضایعات از گلوله ها،بسته بندی و شارژ کامل حدود 220 تن گلوله های استان تهران 1402/07/18 1402/07/25
7162203 مناقصه واگذاری حمل روزانه نفت کوره و نفت گاز استان خوزستان 1402/07/16 رجوع به آگهی
7162034 مناقصه واگذاری حمل روزانه نفت کوره و نفت گاز استان خوزستان 1402/07/16 رجوع به آگهی
7094604 مناقصه حمل روزانه تا 300,000 لیتر نفت کوره و نفت گاز استان خوزستان 1402/07/06 رجوع به آگهی
7094416 مناقصه حمل روزانه تا 300,000 لیتر نفت کوره و نفت گاز مورد نیاز خود استان خوزستان 1402/07/06 رجوع به آگهی
7030989 مناقصه واگذاری حمل روزانه نفت کوره و نفت گاز استان کردستان، استان خوزستان 1402/06/19 رجوع به آگهی
6896451 مناقصه برون سپاری عملیات استخراج، دپو، بارگیری و حمل مواد معدنی استان کردستان، استان خوزستان 1402/05/21 رجوع به آگهی
6875650 مناقصه عملیات نگهداری خط 4 کیلومتری برق 33 کیلو ولت استان خوزستان 1402/05/15 رجوع به آگهی
6875629 مناقصه برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی (حق مدیریتی نیروهای موردی) استان خوزستان 1402/05/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 46