مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امورات تنظیف و رفت و روب معابر سطح شهر 1398/02/23 رجوع به آگهی
خدمات حمل و نقل و اداری 1398/02/11 رجوع به آگهی
تکمیل مجموعه تفریحی و گردشگری-پیاده روسازی-مرمت و بازسازی دیوار ساحلی و... 1398/02/10 رجوع به آگهی
خدمات حمل و نقل و اداری 1398/02/04 رجوع به آگهی
واگذاری بخش خدمات حمل و نقل و اداری 1398/01/27 رجوع به آگهی
واگذاری بخش خدمات شهری شامل نظافت، شستشوی جداول، معابر، جمع آوری، حمل و دفن زباله خود واقع در سطح شه... 1398/01/26 رجوع به آگهی
واگذاری بخش خدمات حمل و نقل و اداری 1398/01/20 رجوع به آگهی
واگذاری بخش خدمات شهری شامل نظافت، شستشوی جداول، معابر، جمع آوری، حمل و دفن زباله خود واقع در سطح شه... 1398/01/19 رجوع به آگهی
واگذاری بخش خدمات اداری خود به مدت یک سال به صورت حجمی 1398/01/04 رجوع به آگهی
واگذاری بخش خدمات حمل و نقل و اداری 1397/12/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 34