مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای عملیات بهنگام سازی ، داده آمایی ، ساخت و نصب پلاک پستی املاک سطح شهر 1400/10/08 1400/10/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات ساخت و نصب پلاک پستی املاک سطح شهر (نوبت دوم) 1400/10/07 1400/10/09
مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز 1400/08/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز 1400/08/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز 1400/08/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز 1400/07/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای جدول گذاری 1400/07/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری قیر پاشی و آسفالت سطح شهر 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه جدول گذاری کوچه 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه جدول گذاری 1400/06/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری قیر پاشی و آسفالت 1400/06/29 رجوع به آگهی
مناقصه جدول گذاری 1400/06/22 رجوع به آگهی
مناقصه جدول گذاری کوچه - جدول گذاری خیابان 1400/06/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جدول گذاری کوچه و جدول گذاری خیابان 1400/06/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پیگیری و وصول چک های معوق شهرداری 1400/06/11 رجوع به آگهی
مناقصه جدول گذاری کوچه -جدول گذاری انتهای خیابان 1400/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری قیر پاشی و آسفالت سطح شهر 1400/05/26 رجوع به آگهی
مناقصه جدول گذاری 1400/05/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امورات تنظیف و رفت و روب معابر سطح شهر 1400/05/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری قیر پاشی و آسفالت سطح شهر 1400/05/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 25