مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 10 نفر نیروی انسانی در سال 1399 1398/10/22 1398/10/26
تامین 10 نفر نیروی انسانی جهت انجام خدمات عمومی 1398/10/21 1398/10/26
واگذاری تکمیل عملیات اجرایی سد خاکی 1398/10/17 1398/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات اجرایی سد خاکی درده واقع در شهرستان فیروزکوه 1398/10/17 1398/10/23
تکمیل عملیات اجرایی سد خاکی 1398/10/17 1398/10/23
واگذاری تصدی ها به بخش غیردولتی، مدیریت ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفندی زندی 1398/09/20 1398/09/25
واگذاری مدیریت ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند زندی 1398/09/19 1398/09/25
purchase of 3*30000+_ 5% MTS of Granular Triple super phosphate (GTSP) in bulk through one step inte... 1398/09/11 رجوع به آگهی
purchase of 3*30000+_ 5% MTS of Granular Triple super phosphate (GTSP) in bulk through one step inte... 1398/09/02 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریت ایستگاه توسعه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند زندی 1398/08/19 1398/08/22
صفحه 1 از 11