مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انتخاب طرح و سرمایه گذار 1398/10/28 رجوع به آگهی
دعوت از کلیه شرکت های فعال در امور خدمات شهری (تنظیف) 1398/10/28 رجوع به آگهی
توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز شهرداری 1398/10/23 رجوع به آگهی
نگهداری و سرویس ساعت تاریخی 1398/10/16 رجوع به آگهی
تکمیل ساختمان 1398/10/12 1398/10/23
انجام خدمات عمومی و پشتیبانی, خدمات اداری و مالی 1398/08/08 1398/08/20
واگذاری نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی 1398/08/01 رجوع به آگهی
انجام خدمات عمومی و پشتیبانی, خدمات اداری و مالی 1398/07/10 رجوع به آگهی
تنظیم بودجه سال 99 با اعمال نظر شهروندان 1398/07/07 رجوع به آگهی
فراخوان جذب سرمایه گذار جهت واگذاری اجرای پروژه های سرمایه گذاری و مشارکتی 1398/05/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 25