مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس و نگهداری پنج دستگاه آسانسور 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه واگذاری مدیریت امورات اجرائی داخل پناهگاه حیوانات شهری در راستای جمع آوری، ساماندهی، امداد، تیمار و استقرار سگ های بلا صاحب 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری مدیریت امورات اجرائی داخل پناهگاه حیوانات 1400/08/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید اقلام مورد نیاز موتورخانه بازار 1400/08/16 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری ساختمان عمارت و ساختمانها و فضاهای مرتبط- مناقصه نگهداری ساختمان شهرداری مرکز و ساختمانها و فضاهای مرتبط - نگهداری ساختمان فرهنگسرا و ساختمانها و فضاهای مرتبط 1400/08/16 1400/08/20
مناقصه نگهداری ساختمان فرهنگسرا و ساختمانها و فضا های مرتبط 1400/08/15 1400/08/20
مناقصه نگهداری ساختمان عمارت و ساختمان ها و فضاهای مرتبط 1400/08/15 1400/08/20
مناقصه نگهداری ساختمان شهرداری مرکز و ساختمانها و فضا های مرتبط 1400/08/15 1400/08/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اقلام مورد نیاز موتورخانه 1400/08/08 1400/08/10
مناقصه خرید اقلام مورد نیاز موتورخانه 1400/08/03 1400/08/08
مناقصه عملیات اجرایی تراش آسفالت و پخش و تسطیح و رگلاژ تراشه های حاصل از آسفالت تراشی 1400/06/29 1400/07/10
مناقصه واگذاری مدیریت امورات اجرائی داخل پناهگاه حیوانات شهری 1400/06/14 رجوع به آگهی
مناقصه احداث چمن مصنوعی 1400/05/04 1400/05/06
مناقصه تعمیر ، مرمت و مقاوم سازی ساختمانها 1400/05/04 1400/05/06
مناقصه مرمت و مقاوم سازی ساختمان های شهرداری - احداث چمن مصنوعی در میادین ورزشی سطح شهر 1400/05/04 1400/05/09
مناقصه مناقصات عمرانی شهرداری 1400/05/03 رجوع به آگهی
مناقصه ایمن سازی و تجهیز پارک - تکمیل و احداث غرفه - اصلاح و بازسازی نمای پیرامونی میدان- تکمیل و توسعه شبکه آب خام فضای سبز - ساماندهی و کفسازی کوچه 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات ذخیرهسازی برای مرکز داده 1400/04/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی برای مرکز داده 1400/04/28 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار 1400/04/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16