مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه خرید و پخش آسفالت و پخش قیر ms معابر سطح شهر 1399/04/18 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه خرید و پخش آسفالت و پخش قیر ms معابر سطح شهر 1399/04/11 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه خرید و پخش آسفالت و پخش قیر ms معابر سطح شهر 1399/03/27 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه خرید و پخش آسفالت و پخش قیر ms معابر سطح شهر 1399/03/20 رجوع به آگهی
پروژه نگهداری فضای سبز, تنظیف و رفت و روب معابر 1399/02/13 رجوع به آگهی
پروژه نگهداری فضای سبز,تنظیف و رفت و روب معابر 1399/02/06 رجوع به آگهی
واگذاری فاز یک عملیات عمرانی اجرای ساماندهی پارک 1398/12/27 1399/01/11
واگذاری فاز یک عملیات عمرانی اجرای ساماندهی پارک 1398/12/20 1399/01/11
واگذاری فاز یک عملیات عمرانی اجرای ساماندهی پارک 1398/12/07 1398/12/15
واگذاری فاز یک عملیات عمرانی اجرای ساماندهی پارک 1398/11/30 1398/12/15
صفحه 1 از 8