مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6002081 مناقصه واگذاری خدمات خودرویی ماموریتهای درون شهری و برون شهری (آژانس) 1401/09/10 1401/09/17
6001961 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری خدمات خودرویی ماموریت های درون شهری و برون شهری 1401/09/10 1401/09/17
5989617 مناقصه واگذاری تهیه طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران 1401/09/07 1401/09/16
5989465 مناقصه واگذاری تهیه طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران 1401/09/07 رجوع به آگهی
5985859 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور اپراتوری ستاد و سایر واحدهای تابعه دانشگاه 1401/09/06 1401/09/13
5976646 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی واحدهای تابعه شبکه بهداشت و درمان 1401/09/02 1401/09/10
5976644 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی واحدهای تابعه شبکه بهداشت 1401/09/02 1401/09/10
5975525 مناقصه واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی واحد های تابعه شبکه بهداشت و درمان 1401/09/02 1401/09/10
5970908 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور بیماربری مرکز آموزشی 1401/09/01 1401/09/08
5962780 مناقصه تکمیل عملیات اجرایی مرکز جامع سرطان 1401/08/29 1401/09/07
5958711 مناقصه واگذاری نگهبانی و حفاظت فیزیکی مراکز اموزشی درمانی و ستاد و واحدهای تابعه دانشگاه 1401/08/28 1401/09/06
5943977 مناقصه تکمیل مرکز جامع سلامت 1401/08/23 1401/09/03
5943530 مناقصه تکمیل مرکز جامع سلامت 1401/08/23 1401/09/02
5933626 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل مرکز جامع سلامت 1401/08/19 1401/08/29
5932684 مناقصه تکمیل مرکز جامع سلامت 1401/08/19 1401/08/29
5924501 مناقصه واگذاری تهیه طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان 1401/08/17 1401/08/22
5810884 مناقصه واگذاری امور بیماربری مرکز آموزشی درمانی 1401/07/27 1401/08/05
5806856 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، حمل، نصب و راه اندازیک دستگاه دیزل ژنراتور 700kva بیمارستان 1401/07/26 1401/08/04
5806699 مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور 810kva 1401/07/26 1401/08/04
5806182 مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور kva 700 1401/07/26 1401/08/04
صفحه 1 از 72