مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تأمین خدمات عمومی نسبت به انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح برای مشارکت در ساخت فضاهای تجاری، خدماتی، فرهنگی، تفریحی دهکده گردشگری 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری، ایمنی و خدمات موتوری 1400/10/15 1400/10/15
مناقصه تأمین خدمات عمومی نسبت به انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح برای مشارکت در ساخت فضاهای تجاری، خدماتی، فرهنگی، تفریحی دهکده گردشگری 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری ،ایمنی و خدمات موتوری 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری، ایمنی و خدمات موتوری در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه اجرای پارک محله ای 1400/10/07 1400/10/08
مناقصه اجرای پارک محله ای به مساحت 2523/71 مترمربع شامل 753 مترمربع زیرسازی فضای سبز و 1770/71 مترمربع کف سازی 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پارک محله گوده 1400/10/01 1400/10/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سنگ جدول سطح شهر 1400/09/15 1400/09/23
مناقصه اجرای سنگ جدول در سطح شهر 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پیاده روسازی محله -اجرای محوطه سازی میدان 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پیاده روسازی محله گردان 1400/09/09 1400/09/13
مناقصه واگذاری اجرای پیاده رو سازی 1400/09/09 1400/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای محوطه سازی میدان غدیر 1400/09/09 1400/09/13
مناقصه اجرای پارک محله ای به مساحت 2523/71 مترمربع شامل 753 مترمربع زیرسازی فضای سبز و 1770/71 مترمربع کف سازی 1400/09/09 1400/09/10
مناقصه واگذاری اجرای پیاده رو سنگی ساحلی به همراه اجرای دیوار حفاظتی 1400/09/08 1400/09/15
مناقصه اجرای پیاده روسازی محله -اجرای محوطه سازی میدان 1400/09/04 1400/09/13
مناقصه پیاده رو سازی و موزائیک فرش 1400/09/04 1400/09/07
مناقصه احداث پارک محله 1400/09/02 1400/09/10
مناقصه اجرای پارک محله ای 1400/09/01 1400/09/10
صفحه 1 از 15