مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5797657 مناقصه خرید 2 دستگاه سوئیچ با حداقل دو سال گارانتی 1401/07/24 1401/07/28
5794387 مناقصه خرید دو دستگاه سوئیچ 1401/07/23 1401/07/28
5794021 مناقصه خرید 2 دستگاه سوئیچ با حداقل دو سال گارانتی 1401/07/23 1401/07/28
5711081 مناقصه جهت طراحی و ایجاد باشگاه مشتریان (Customerclub) 1401/06/29 رجوع به آگهی
5390243 مناقصه شناسایی ریسک های ناشی از نوسانات نرخ ارز تسهیلات ریالی و ارزی بر مشتریان و بانک توسعه صادرات ایران و ارائه راهکارهای اجرایی در زمینه پوشش نرخ ارز 1401/04/02 رجوع به آگهی
5389679 مناقصه مشاوره درخصوص شناسایی، تحلیل، طبقه بندی و بازطراحی زنجیره ارزش فرایندهای کسب و کار بانک و پیاده سازی و استقرار سامانه یکپارچه مدیریت فرایندهای کسب و کار BPMs و موضوعات ذیل کمیته تحول دیجیتال فر... 1401/04/02 رجوع به آگهی
5299664 مناقصه ارائه مدلی جهت اجرای فین تک ها در سیستم مالی و بانکها 1401/03/16 رجوع به آگهی
5299663 مناقصه بررسی چگونگی جایگزینی قراردادهای عقود اسلامی در تسهیلات تامین مالی اعتبار خریدار 1401/03/16 رجوع به آگهی
5299662 مناقصه بررسی و تحلیل صورتهای مالی شرکتهای صادراتی حاضر در بورس اوراق بهادار از جنبه تاثیر نرخ ارز بر مهمترین نسبتهای مالی اینگونه شرکتها 1401/03/16 رجوع به آگهی
5299660 مناقصه شناسایی راهکارهای افزایش درآمدهای غیرمشاع بانک نسبت به کل درآمد در بانکهای توسعه ای تخصصی 1401/03/16 رجوع به آگهی
5299634 مناقصه مطالعه درخصوص سرریز انواع ریسک های ارزهای دیجیتال بر صنعت بانکداری 1401/03/16 رجوع به آگهی
5299624 مناقصه بررسی ابعاد و نحوه بکارگیری ارزهای دیجیتال در صنعت بانکداری ایران و چالشهای آن در ایران 1401/03/16 1400/08/17
5299623 مناقصه شناسایی روشهای نوین ارائه خدمات و طراحی محصولات نوآورانه در بانک 1401/03/16 رجوع به آگهی
5021167 مناقصه مطالعه در خصوص سرریز انواع ریسک های ارزهای دیجیتال بر صنعت بانکداری 1400/12/28 رجوع به آگهی
5021166 مناقصه شناسایی راهکارهای افزایش درآمد های غیر مشاع بانک نسبت به کل درآمد در بانکهی توسعه ای تخصصی 1400/12/28 رجوع به آگهی
5021165 مناقصه ارائه مدلی جهت اجرای فین - تک ها در سیستم مالی و بانک ها 1400/12/28 رجوع به آگهی
5021164 مناقصه بررسی چگونگی جایگزینی قراردادهای عقود اسلامی در تسهیلات تامین مالی اعتبار خریدار 1400/12/28 رجوع به آگهی
5021163 مناقصه بررسی و تحلیل صورتهای مالی شرکتهای صادراتی حاضر در بورس اوراق بهادار از جنبه تاثیر نرخ ارز بر مهمترین نسبتهای مالی اینگونه شرکت ها 1400/12/28 رجوع به آگهی
5021159 مناقصه شناسایی روشهای نوین ارائه خدمات و طراحی محصولات نوآورانه در بانک 1400/12/28 رجوع به آگهی
5021148 مناقصه بررسی ابعاد و نحوه بکارگیری ارزهای دیجیتال در صنعت بانکداری ایران و چالشهای آن در ایران 1400/12/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 41