کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6744879 مناقصه ارائه خدمات مشاوره در حوزههای تخصصی تحول دیجیتال استان تهران 1402/04/11 رجوع به آگهی
6336383 مناقصه طراحی و برآورد مدل اشتهای ریسک بانک استان تهران 1401/12/07 رجوع به آگهی
6274209 مناقصه خرید 2 دستگاه فایروال استان تهران 1401/11/24 1401/11/27
6269098 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید،نصب،راه اندازی و آموزش دو دستگاه فایروال استان تهران 1401/11/23 1401/11/27
6268623 مناقصه خرید 2 دستگاه فایروال استان تهران 1401/11/23 1401/11/27
6251447 مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تأمین غذای نیمروز کارکنان استان تهران 1401/11/17 1401/11/20
6245709 مناقصه تهیه و توزیع غذای نیمروز کارکنان استان تهران 1401/11/16 1401/11/20
6245692 مناقصه انتخاب پیمانکار تأمین غذا نیمروز کارکنان استان تهران 1401/11/16 1401/11/20
6025521 مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تأمین غذای نیمروز کارکنان استان تهران 1401/09/17 1401/09/17
6008871 مناقصه تأمین غذای نیمروز کارکنان استان تهران 1401/09/13 1401/09/17
6004155 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تهیه و توزیع غذای نیمروز کارکنان بانک استان تهران 1401/09/12 1401/09/17
5797657 مناقصه خرید 2 دستگاه سوئیچ با حداقل دو سال گارانتی استان تهران 1401/07/24 1401/07/28
5794387 مناقصه خرید دو دستگاه سوئیچ استان تهران 1401/07/23 1401/07/28
5794021 مناقصه خرید 2 دستگاه سوئیچ با حداقل دو سال گارانتی استان تهران 1401/07/23 1401/07/28
5711081 مناقصه جهت طراحی و ایجاد باشگاه مشتریان (Customerclub) استان تهران 1401/06/29 رجوع به آگهی
5390243 مناقصه شناسایی ریسک های ناشی از نوسانات نرخ ارز تسهیلات ریالی و ارزی بر مشتریان و بانک توسعه صادرات ایران و ارائه راهکارهای اجرایی در زمینه پوشش نرخ ارز استان تهران 1401/04/02 رجوع به آگهی
5389679 مناقصه مشاوره درخصوص شناسایی، تحلیل، طبقه بندی و بازطراحی زنجیره ارزش فرایندهای کسب و کار بانک و پیاده سازی و استقرار سامانه یکپارچه مدیریت فرایندهای کسب و کار BPMs و موضوعات ذیل کمیته تحول دیجیتال فر... استان تهران 1401/04/02 رجوع به آگهی
5299664 مناقصه ارائه مدلی جهت اجرای فین تک ها در سیستم مالی و بانکها استان تهران 1401/03/16 رجوع به آگهی
5299663 مناقصه بررسی چگونگی جایگزینی قراردادهای عقود اسلامی در تسهیلات تامین مالی اعتبار خریدار استان تهران 1401/03/16 رجوع به آگهی
5299662 مناقصه بررسی و تحلیل صورتهای مالی شرکتهای صادراتی حاضر در بورس اوراق بهادار از جنبه تاثیر نرخ ارز بر مهمترین نسبتهای مالی اینگونه شرکتها استان تهران 1401/03/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 42