مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری مشارکتی انجام خدمات تزریقات ، نوار قلب، نوار مغز، سرم درمانی مرکز آموزشی 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کامپیوتر 1400/10/15 1400/10/18
مناقصه واگذاری انجام خدمات داروئی 1400/10/15 1400/10/18
مناقصه واگذاری حجمی لاندری 1400/10/11 1400/10/11
مناقصه واگذاری مشارکتی آزمایشگاه مرکز آموزشی - واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان 1400/10/08 1400/10/11
مناقصه واگذاری مشارکتی آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی 1400/10/04 1400/10/07
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه و زیرساخت ارتباطی بیمارستان 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یکصد دستگاه کامپیوتر 1400/09/25 1400/09/28
مناقصه واگذاری انجام خدمات داروئی 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات داروئی تعدادی از واحدهای تابعه دانشگاه 1400/09/04 1400/09/10
مناقصه واگذاری انجام امور اداری بیمارستان 1400/07/14 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سامانه ذخیره ساز دیتا 1400/07/10 1400/07/14
مناقصه واگذاری انجام تنظیفات و بیماربری 1400/06/29 1400/07/03
مناقصه واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان 1400/06/29 1400/06/31
مناقصه واگذاری انجام امور اداری بیمارستان 1400/06/20 1400/06/24
مناقصه واگذاری انجام فعالیت تاسیسات 1400/06/14 1400/06/17
مناقصه واگذاری انجام امور اداری بیمارستان 1400/06/14 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سامانه ذخیره ساز دیتا دامین 1400/06/08 1400/06/11
مناقصه واگذاری مشارکتی آزمایشگاه 1400/06/04 1400/06/10
مناقصه واگذاری انجام تنظیفات، بیماربری 1400/06/04 1400/06/10
صفحه 1 از 13