مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت محلات 1398/10/04 رجوع به آگهی
اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت محلات سطح شهر 1398/09/27 رجوع به آگهی
واگذاری زیرسازی و آسفالت بخشی از خیابان ها و کوچه های سطح شهر 1398/07/06 رجوع به آگهی
زیرسازی و آسفالت بخشی از خیابان ها و کوچه های سطح شهر 1398/06/31 رجوع به آگهی
فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار مشارکتی جهت تکمیل و بهره برداری سازه چوبی کمپینگ ساحلی جهت راه اندا... 1398/06/20 رجوع به آگهی
فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار مشارکتی جهت تکمیل و بهره برداری سازه چوبی کمپینگ ساحلی جهت راه اندا... 1398/06/11 رجوع به آگهی
انجام امور مربوط به فضای سبز و واگذاری امور خدمات شهری و رفت و روب سطح شهر و کارهای خدماتی دوائر داخ... 1398/03/01 رجوع به آگهی
انجام امور مربوط به فضای سبز و واگذاری امور خدمات شهری و رفت و روب سطح شهر و کارهای خدماتی دوائر داخ... 1398/02/16 رجوع به آگهی
انجام امور مربوط به فضای سبز و واگذاری امور خدمات شهری و رفت و روب سطح شهر و کارهای خدماتی دوائر داخ... 1398/02/10 رجوع به آگهی
اجرای عملیات بهسازی و احداث دیوار حفاظتی رودخانه (لایروبی،+ لجن برداری + احداث دیوار حفاظتی ) 1397/11/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14