مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین کالای SET OF U-TUBE FOR TE1701 3/4 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه تعویض ورقهای قسمت BARREL برج TV609 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه HIGH TEMP CO CONVERSION CATALYST 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه تامین FURANCE TUBES 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه تامین الکتروموتور 200KW 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه تامین FARNACE TUBES,ALLOY STEEL 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت دو باندل به صورت کامل 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید الکترو موتور exde 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه STRUCTURED PACKING 1400/10/15 1400/10/22
مناقصه مشاور جهت پروژه ارتقا سیستم بی سیم های عملیاتی 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه تعویض ورق های قسمت BARREL برج TV-609 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه بازرسی سیستم لوله کشی بین مخازن و OFF SITE 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه تامین TOWER INTERNALS, CONSISTING OF STRUCTURED PACKING FOR BEDS A 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه بازرسی لوله کشی بین مخازن و OFF SITE 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات حفاظتی و حراستی 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات مشاوره جهت پروژه ارتقا سیستم بی سیم های عملیاتی 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات حراستی و حفاظتی از تاسیسات، اماکن و ساختمان های اداری وابسته به شرکت 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه تامین PSV & TSV 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه GATE, CHECK & GLODE VALVE 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه تامین PSV & TSV 1400/10/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 67