مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات نامه رسانی و بازبین کشیک خدمات در ساختمان ها 1398/11/08 رجوع به آگهی
سرویس، نگهداری و تعمیرات تجهیزات برقی تعدادی از ساختمان ها 1398/11/08 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات نگهداری فضای سبز ساختمان ها 1398/11/08 رجوع به آگهی
خرید دو دستگاه چیلر دو مرحله ای بخار پروژه تکمیل اقامتگاه ورزشکاران 1398/11/08 رجوع به آگهی
سرویس، نگهداری و تعمیرات تجهیزات برقی تعدادی از ساختمان ها و چهار پست اختصاصی برق 1398/11/08 رجوع به آگهی
خرید دودستگاه چیلر بخار پروژه تکمیل اقامتگاه ورزشکاران 1398/11/03 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات نامه رسانی و بازبین کشیک خدمات در ساختمان های شرکت 1398/11/02 رجوع به آگهی
سرویس نگهداری و تعمیرات تجهیزات برقی تعدادی از ساختمان ها 1398/11/02 رجوع به آگهی
نگهداری فضای سبز ساختمان های شرکت 1398/11/02 رجوع به آگهی
خدمات حجمی واحد های ستادی ساختمان های شرکت 1398/10/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 138