کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7381515 مناقصه عملیات تخریب،گودبرداری،سازه نگهبان و احداث ابنیه،تاسیسات برق و مکانیک ساختمان خوابگاه آموزشی مربوط به نوسازی ساختمان استان تهران 1402/09/07 1402/09/15
7374592 مناقصه واگذاری عملیات تخریب گود برداری سازه نگهبان و احداث ابنیه تاسیسات برق و مکانیک ساختمان خوابگاه آموزشی مربوط به نوسازی ساختمان شماره 3 مرکز آموزش فنی و تخصصی نفت استان اصفهان 1402/09/06 1402/09/15
7362844 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 30 عدد مته pdc bit با 140 مجموعه نازل ساخت داخل 02108 استان تهران 1402/09/02 1402/09/19
7352725 مناقصه بازسازی و مناسب سازی آشپزخانه رستوران استان تهران 1402/08/29 1402/09/06
7342876 مناقصه خرید 218 عدد انواع JUNK MILL آسیاب کننده استان تهران 1402/08/27 1402/09/07
7311765 مناقصه خرید 75 عدد مجرابند فلزی Bridge Plus) به همراه 22 ست ابزار رانش ساخت داخل استان تهران 1402/08/27 1402/09/07
7305287 مناقصه بازسازی و مناسب سازی آشپزخانه رستوران استان تهران 1402/08/24 1402/09/06
7303116 مناقصه انجام خدمات مراقبت، راهبری و تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیساتی ساختمان استان تهران 1402/08/23 1402/09/08
7301384 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 218 عدد انواع junk mill آسیاب کننده ساخت داخل 01139 استان تهران 1402/08/23 1402/09/07
7300431 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 75 عدد مجرابند فلزی bridge plugeبه همراه 22 مجموعه ابزار رانش 01127 استان تهران 1402/08/22 1402/09/07
7296818 مناقصه انجام خدمات مراقبت، راهبری و تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیساتی ساختمان استان تهران 1402/08/22 1402/09/08
7285565 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 15 عدد مته rock bit به همراه 45 مجموعه نازل ساخت داخل02105 استان تهران 1402/08/18 1402/08/28
7285411 مناقصه عملیات تخریب،گودبرداری،سازه نگهبان و احداث ابنیه،تاسیسات برق و مکانیک ساختمان خوابگاه آموزشی مربوط به نوسازی ساختمان شماره 3 استان تهران 1402/08/18 1402/09/08
7284995 مناقصه بازسازی و مناسب سازی آشپزخانه رستوران استان تهران 1402/08/17 1402/09/06
7267143 مناقصه انجام خدمات مراقبت، راهبری و تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیساتی ساختمان شماره 31 شرکت ملی نفت ایران استان تهران 1402/08/13 1402/09/08
7253038 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی تکمیل ابنیه و تاسیسات برق و مکانیک استخر سرپوشیده آقایان و بانوان استان تهران 1402/08/09 1402/08/24
7248477 مناقصه واگذاری انجام عملیات اجرایی تکمیل ابنیه و تاسیسات برق و مکانیک استخر سرپوشیده استان مازندران 1402/08/08 1402/08/24
7248451 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی تکمیل ابنیه و تاسیسات برق و مکانیک استخر سرپوشیده آقایان و بانوان استان تهران 1402/08/08 1402/08/24
7224505 مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری تجهیزات سخت افزار main frame استان تهران 1402/08/02 1402/08/10
7221436 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی 030 انجام عملیات اجرایی تکمیل ابنیه و تاسیسات برق و مکانیک استخر سرپوشیده آقایان و بانوان مجتمع ورزشی و آموزشی محمودآباد استان تهران 1402/08/01 1402/08/24
صفحه 1 از 106