مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری سرویس دهی آبدارخانه ساختمان های شرکت 1399/03/25 رجوع به آگهی
خرید، حمل و تحویل تجهیزات بخار جهت استفاده در اقامتگاه 1399/03/25 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی خرید، حمل و تحویل تجهیزات بخار جهت استفاده در اقامتگاه ورزشکاران آبعلی 03-98 1399/04/02
فراخوان ارزیابی کیفی سرویس دهی آبدارخانه ساختمان های شرکت ملی نفت ایران 1399/04/01
واگذاری خدمات اجرایی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی 1399/03/19 رجوع به آگهی
سرویس دهی آبدارخانه ساختمان های شرکت 1399/03/18 رجوع به آگهی
خرید، حمل و تحویل تجهیزات بخار جهت استفاده در اقامتگاه ورزشکاران 1399/03/18 رجوع به آگهی
واگذاری احداث پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت 1399/03/13 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی خدمات اجرایی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی 1399/03/26
خدمات اجرایی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی 1399/03/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 143