مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انتظامات ساختمان ها 1398/02/30 رجوع به آگهی
خدمات حجمی سرویس دهی ابدارخانه ساختمانهای شرکت 1398/02/29 رجوع به آگهی
خدمات حجمی سرویس دهی ابدارخانه ساختمانهای شرکت 1398/02/24 رجوع به آگهی
تامین خدمات حفاظت و حراست از ساختمان ها و تاسیسات مدیریت اکتشاف 1398/02/15 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه، نصب و راه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتور در مجموعه های ورزشی و آموزشی شماره 30، 31، 33 1398/02/15 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه، نصب و راه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتور در مجموعه های ورزشی و آموزشی شماره 30، 31، 33 1398/02/09 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات تنظیفات ساختمان 1398/01/20 رجوع به آگهی
خدمات و تنظیفات ساختمان 1398/01/18 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات تنظیفات ساختمان شماره 31 1398/01/07 رجوع به آگهی
واگذاری انتظامات ساختمان ها 1397/12/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 130