کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7917494 مناقصه واگذاری امور خرید خدمت پزشکان عمومی مرکز آموزشی درمانی استان کرمان 1403/02/13 1403/02/18
7904032 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خرید خدمت پزشکان عمومی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور استان کرمان 1403/02/10 1403/02/18
7840455 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تامین نیروی انسانی مربوط به نیروهای نگهبانی و انتظامات دانشگاه استان کرمان 1403/01/27 1403/02/06
7820710 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خرید خدمت پزشکان عمومی استان کرمان 1403/01/20 1403/01/25
7734057 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت درمان استان کرمان 1402/12/10 1402/12/16
7733172 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تامین نیروی انسانی مربوط به نیروهای نگهبانی وانتظامات استان کرمان 1402/12/09 1402/12/16
7733167 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تأمین نیروی انسانی مربوط به نیروهای مشاغل درمانی دانشگاه«پرستاری،کمک پرستاری،مامایی و..» استان کرمان 1402/12/09 1402/12/16
7699564 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید محلول لیتیوم به میزان 6900کیلو گرم معادل تقریبی4800لیترجهت راه اندازی چیلر جذبی 800تن دو اثره بخارمرکز اموزشی درمانی افض استان کرمان 1402/12/02 1402/12/10
7699551 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری امور تهیه طبخ وتوزیع غذا مرکز آموزشی درمانی افضلی پور استان کرمان 1402/12/02 1402/12/10
7667325 مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای استان کرمان 1402/11/25 1402/11/28
7650237 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور لنژری بیمارستان شفا استان کرمان 1402/11/18 1402/11/28
7649957 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری امور تهیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان استان کرمان 1402/11/18 1402/11/28
7644669 مناقصه واگذاری امور تهیه طبخ و توزیع غذای شبکه استان کرمان 1402/11/17 1402/11/21
7644607 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان ولی عصر (عج) شهرستان شهربابک استان کرمان 1402/11/17 1402/11/28
7638482 مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه و مرکز استان کرمان 1402/11/16 1402/11/25
7633816 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت درمان شهرستان بافت استان کرمان 1402/11/15 1402/11/25
7633810 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت درمان شهرستان رابر استان کرمان 1402/11/15 1402/11/25
7599556 مناقصه واگذاری تأمین نیروی انسانی و انجام امور راهبری و نگهداری تاسیسات و تامین موارد مورد تعهد مرکز آموزشی درمانی استان کرمان 1402/11/09 1402/11/16
7598300 مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی و انجام امور راهبری و نگهداری تاسیسات و تامین موارد مورد تعهد بیمارستان آموزشی درمانی استان کرمان 1402/11/09 1402/11/16
7593789 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور لنژری مرکز آموزشی درمانی استان کرمان 1402/11/08 1402/11/16
صفحه 1 از 48