مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور خدمات عمومی شبکه بهداشت درمان 1397/12/07 1397/12/14
ارائه خدمات فوریتهای پزشکی 1397/12/05 1397/12/11
تکمیل مرکز سلامت شهری 1397/12/02 1397/12/08
تکمیل ساختمان بیمارستان اعصاب و روان دانشگاه 1397/11/29 1397/12/01
واگذاری امور تاسیسات شبکه بهداشت درمان 1397/11/27 1397/12/01
واگذاری امور خدمات عمومی شبکه بهداشت درمان 1397/11/16 1397/11/24
تکمیل مرکز سلامت شهری 1397/11/11 1397/11/13
تکمیل مرکز سلامت شهری 1397/11/11 1397/11/13
واگذاری امور مراقبت های اولیه سلامت 1397/11/06 1397/11/09
فراخوان واگذاری امور مراقبتهای اولیه سلامت در مناطق حاشیه شهرها 1397/11/03 1397/11/09
صفحه 1 از 35