کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7397288 مناقصه واگذاری امور تهیه طبخ و توزیع غذا استان کرمان 1402/09/12 1402/09/18
7363866 مناقصه خرید یک دستگاه فلوروسکوپی سی آرم با متعلقات جهت استان کرمان 1402/09/02 1402/09/07
7360350 مناقصه خرید یک دستگاه رادیولوژی پرتابل دیجیتال جهت بیمارستان ولی عصر (عج) شهربابک استان کرمان 1402/09/01 1402/09/07
7360247 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه فلوروسکپی سی آرم جهت بیمارستان استان کرمان 1402/09/01 1402/09/07
7308553 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تامین نیروی انسانی به منظور انجام امور تاسیسات مرکز آموزش استان کرمان 1402/08/24 1402/09/02
7308552 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی، درمانی استان کرمان 1402/08/24 1402/09/02
7308397 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه آسانسور مرکز آموزشی درمانی استان کرمان 1402/08/24 1402/09/02
7294650 مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات استان کرمان 1402/08/21 1402/08/24
7284602 مناقصه واگذاری امور تاسیسات مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی استان کرمان 1402/08/17 1402/08/24
7275321 مناقصه واگذاری امور حمل و نقل مرکز استان کرمان 1402/08/15 1402/08/18
7270970 مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل ونقل مرکز بهداشت شهرستان استان کرمان 1402/08/14 1402/08/18
7245828 مناقصه خرید؛ نصب، پشتیبانی ،خدمات پس از فروش و تعمیرات ساختمانی سه دستگاه آسانسور تمام اتوماتیک استان کرمان 1402/08/07 1402/08/13
7234632 مناقصه خرید، نصب ،پشتیبانی ،خدمات پس از فروش و تعمیرات ساختمانی سه دستگاه آسانسور تمام اتوماتیک مرکز آموزشی درمانی استان کرمان 1402/08/03 1402/08/13
7222695 مناقصه خرید سیصد و پنجاه و یک 351 قلم کالا مورد نیاز دانشکده دندانپزشکی استان کرمان 1402/08/01 1402/08/04
7210197 مناقصه خرید کالاهای مورد نیاز دانشکده دندانپزشکی استان کرمان 1402/07/26 1402/08/04
7210038 مناقصه واگذاری امور تاسیسات مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی استان کرمان 1402/07/26 1402/08/02
7196285 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی، درمانی استان کرمان 1402/07/23 1402/07/29
7192867 مناقصه حمل و نقل مرکز بهداشت شهرستان استان کرمان 1402/07/22 1402/07/29
7186705 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت درمان شهرستان ارزوئیه استان کرمان 1402/07/19 1402/07/29
7163008 مناقصه احداث پست برق وتکمیل موتورخانه بیمارستان جایگزین روانپزشکی کرمان استان کرمان 1402/07/16 1402/07/24
صفحه 1 از 46