مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین نیروی انسانی واگذاری امور خدمات مرتبط با پژوهش 1400/10/22 1400/10/29
مناقصه واگذاری خرید تجهیزات پشتیبانی کننده دوربین های مداربسته بیمارستان 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات مرتبط با پژوهش 1400/09/22 1400/09/29
مناقصه واگذاری امور بوفه مرکز آموزشی درمانی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی 1400/09/07 1400/09/08
مناقصه واگذاری مراکز و پایگاههای جامع سلامت 1400/08/13 1400/08/13
مناقصه واگذاری امور نگهبانی شبکه بهداشت درمان 1400/08/11 1400/08/13
مناقصه واگذاری امور لنژری 1400/08/11 1400/08/13
مناقصه واگذاری امور قرارداد خرید ذخیره ساز اطلاعات رایانه ای 1400/08/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی 1400/07/29 1400/08/03
مناقصه واگذاری خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی 1400/07/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی 1400/07/28 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین مالی برای تکمیل پروژه دانشکده دندانپزشکی 1400/07/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیغ غذای 1400/07/12 1400/07/11
مناقصه واگذاری امور خرید خدمت پزشکان عمومی 1400/07/03 1400/07/04
مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبردی تاسیسات 1400/06/23 1400/06/28
مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی بیمارستان 1400/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات مرکز 1400/06/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذای امور خدمات عمومی ستاد مرکزی 1400/06/17 1400/06/18
مناقصه واگذاری پایگاه ها و مراکز جامع سلامت 1400/06/16 1400/06/18
صفحه 1 از 28