مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خرید خدمت حجمی مدیریت خدمات دارویی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه 1397/10/26 1397/11/02
واگذاری امور خدمات دارویی در بیمارستان های تابعه دانشگاه 1397/10/17 1397/10/24
فراخوان واگذاری امور خدمات عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 1397/10/04 1397/10/12
تکمیل پایگاه سلامت شهری 1397/10/02 1397/10/08
تکمیل پایگاه سلامت شهری 1397/10/02 1397/10/08
واگذاری امور طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت درمان 1397/09/11 1397/09/14
واگذاری امور خدمات مرتبط با پژوهش 1397/08/27 1397/08/29
واگذاری امور خدمات عمومی 1397/08/19 1397/08/26
واگذاری امور خدمات عمومی شبکه بهداشت درمان 1397/08/19 1397/08/23
واگذاری رودخانه سرپایی 1397/08/19 1397/08/23
صفحه 1 از 33