مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین 48 نفر نیروی انسانی جهت بارگیری و تخلیه کیسه کود اوره و ساخت کود مایع در واحدهای چهارگانه کشاو... 1397/11/17 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات آبیاری به روش هیدروفلوم ، آبیاری به روش ثقلی، آبیاری آب اول هیدروفلوم کشت، آبیاری ثقل... 1397/11/17 رجوع به آگهی
انجام عملیات کوددهی و سم دهی مزارع نیشکر 1397/11/17 رجوع به آگهی
انجام عملیات حمل کود مایع به وسیله کامیون و تانکرهای شخصی مجهز به پمپ روبین 1397/11/17 رجوع به آگهی
واگذاری بیمه آتش سوری اموال و اثاثیه خود 1397/11/15 رجوع به آگهی
عملیات تسطیح مزارع نیشکر با اسکریپر معمولی و لیزری 1397/11/14 رجوع به آگهی
انجام عملیات کودپاشی 1397/11/04 رجوع به آگهی
ارائه خدمات مدیریت نیروی انسانی به تعداد 106 نفر 1397/11/04 رجوع به آگهی
وگذاری خرید تعداد 4475 عدد لباس کار (شلوار) پرسنل خود 1397/11/03 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات بازسازی 1397/11/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 68