کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7410249 مناقصه خدمات پست استان خوزستان 1402/09/15 1402/09/16
7409910 مناقصه خرید و نصب جرثقیل و ریپرهویست سالن جدید بیلت یارد و خرید ،ریل شینه و اتصالات مربوطه استان خوزستان 1402/09/15 1402/09/18
7407314 مناقصه عملیات نوسازی تابلوهای توزیع برق منازل مسکونی دویست دستگاه استان خوزستان 1402/09/15 رجوع به آگهی
7406480 مناقصه واگذاری بابیت ریزی و تراشکاری یاتاقانهای بابیتی استان خوزستان 1402/09/14 1402/09/21
7406428 مناقصه اجرای معابر ایمن سقف فولاد سازی در کنار تجهیزات pc استان خوزستان 1402/09/14 1402/09/27
7406423 مناقصه نصب وکیوم کلینر سوله های میکس بین استان خوزستان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7406231 مناقصه واگذاری بابیت ریزی و تراشکاری یاتاقانهای بابیتی استان خوزستان 1402/09/14 1402/09/21
7406032 مناقصه نصب وکیوم کلینر سوله های میکس بین به روش EPC استان خوزستان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7405907 مناقصه خرید 500 مگاوات برق از طریق قرارداد دوجانبه استان خوزستان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7405387 مناقصه واگذاری انجام فعالیت اجرایی ارائه خدمات پستی خارج از کشور استان خوزستان 1402/09/14 1402/09/16
7403502 مناقصه بابیت ریزی و تراشکاری یاتاقانهای بابیتی استان خوزستان 1402/09/14 1402/09/29
7403301 مناقصه نصب وکیوم کلینر سوله های میکس بین به روش EPC استان خوزستان 1402/09/14 1402/09/27
7397701 مناقصه اجرای معابر ایمن سقف فولادسازی در کنار تجهیزات (PC) استان خوزستان 1402/09/12 1402/09/27
7395510 مناقصه تعمیر اساسی گالیون 10 تن به شماره 5-10-1 استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... 1402/09/12 1402/09/24
7395152 مناقصه واگذاری انجام فعالیت اجرایی احداث ساختمان اداری استان خوزستان 1402/09/12 1402/09/21
7393973 مناقصه تعمیر اساسی گالیون 10 تن به شماره استان خوزستان 1402/09/12 1402/09/24
7393594 مناقصه واگذاری بابیت ریزی و تراشکاری یاتاقانهای بابیتی استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/21
7392675 مناقصه بابیت ریزی و تراشکاری یاتاقان های بابیتی استان خوزستان 1402/09/11 رجوع به آگهی
7392335 مناقصه خرید و نصب جرثقیل و ریپر هویست سالن جدید بیلت یارد و خرید ریل، شینه و اتصالات مربوطه استان خوزستان 1402/09/11 رجوع به آگهی
7391038 مناقصه خرید و نصب جرثقیل و ریپرهویست سالن جدید بیلت یارد و خرید ،ریل شینه و اتصالات مربوطه استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/18
صفحه 1 از 426