مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید، سرو و توزیع 162.400 پرس غذای پرسنل خود 1398/08/26 رجوع به آگهی
خرید البسه کار (پیراهن-شلوار و کاپشن کار) 1398/08/23 رجوع به آگهی
سرو و توزیع 162.400 پرس غذای پرسنل 1398/08/20 رجوع به آگهی
خرید سرو و توزیع 162/400 پرس غذای پرسنل خود به مدت یک سال 1398/08/19 رجوع به آگهی
واگذاری خرید البسه کار (3000 عدد پیراهن، 3000 عدد شلوار و 850 عدد کاپشن) 1398/08/08 1398/08/14
واگذاری خرید البسه کار (پیراهن، شلوار و کاپشن کار) 1398/08/08 1398/08/14
واگذاری خرید البسه کار (پیراهن، شلوار و کاپشن کار) 1398/07/30 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات کیسه گیری، دوخت و سردوزی تعداد 2.800.000 کیسه شکر سفید 50 کیلوگرمی 1398/07/07 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات کیسه گیری، دوخت و سردوزی تعداد 2.300.000 کیسه شکر سفید 50 کیلوگرمی 1398/07/07 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات کیسه گیری، دوخت و سردوزی تعداد 2.300.000 کیسه شکر سفید 50 کیلوگرمی 1398/07/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12