مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای عملیات آبخیزداری مکانیکی حوزه آبخیز 1398/07/20 1398/07/22
اجرای عملیات نهالکاری (شامل حصارکشی, نهالکاری, پاکتراشی, نصب تابلو) در عرصه 134/78 هکتاری 1398/07/20 1398/07/22
اجری طرح کاداستر اراضی ملی تبدیل سند دفترچه ای به تک برگی و اخذ سند تک برگ 1398/07/03 رجوع به آگهی
اجرای عملیات نهالکاری(شامل حصارکشی, نهالکاری, پاکتراشی, نصب تابلو) در عرصه 134/78 هکتاری - فروش درخ... 1398/07/01 رجوع به آگهی
اجرای عملیات آبخیزداری مکانیکی--اجرای عملیات نهالکاری(شامل حصارکشی, نهالکاری, پاکتراشی, نصب تابلو) 1398/06/06 رجوع به آگهی
اجرای عملیات آبخیزداری مکانیکی 1398/06/05 1398/06/10
اجرای عملیات آبخیزداری مکانیکی حوزه 1398/05/27 1398/06/02
واگذاری اجرای عملیات آبخیزداری مکانیکی حوزه آبخیز 1398/05/27 1398/06/02
واگذار ی اجرای عملیات آبخیزداری مکانیکی حوزه آبخیز 1398/05/16 1398/05/21
تاسیس و تشکیل صندوق های خرده اعتباری، تاسیس تعاونی، توسعه روستایی ظرفیت سازی آموزش در راستای توانمند... 1398/05/17 1398/05/23
صفحه 1 از 14