مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
جمع آوری و هدایت آبهای سطحی 1398/07/01 رجوع به آگهی
فراخوان مشاور جهت راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی تسهیل گری 1398/07/01 1398/07/13
فراخوان مشاور جهت راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی تسهیل گری 1398/06/31 1398/07/13
بیمه تکمیلی درمان پرسنل شهرداری 1398/06/24 رجوع به آگهی
بیمه تکمیلی درمان پرسنل شهرداری 1398/06/24 رجوع به آگهی
واگذاری روشنایی بلوار 1398/06/23 رجوع به آگهی
پیگیری و اعاده مالیاتهای پرداخت شده شهرداری 1398/06/23 رجوع به آگهی
واگذاری خرید تجهیزات ایمنی ترافیک 1398/06/20 رجوع به آگهی
خرید و حمل مصالح سنگی شن و ماسه اساس - زیر اساس، قلوه، توتان و ... جهت پروژه های امانی سطح شهر-تکمیل... 1398/06/20 رجوع به آگهی
خرید و حمل مصالح سنگی شن و ماسه اساس - زیر اساس، قلوه، توتان و ... جهت پروژه های امانی سطح شهر-تکمیل... 1398/06/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 215