مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5986557 مناقصه جدول گذاری و پیاده روسازی 1401/09/06 1401/09/20
5986556 مناقصه خرید و نصب گاردریل در معابر سطح شهر 1401/09/06 1401/09/20
5986553 مناقصه مرمت و لکه گیری آسفالت 1401/09/06 1401/09/20
5986111 مناقصه جدولگذاری و پیاده روسازی 1401/09/06 1401/09/10
5986046 مناقصه واگذاری خرید و نصب گاردریل در معابر سطح شهر 1401/09/06 1401/09/10
5985972 مناقصه واگذاری مرمت و لکه گیری آسفالت به صورت دستی و مکانیزه 1401/09/06 1401/09/10
5985785 مناقصه خرید بارگیری و حمل قطعات بتنی پیش ساخته (جدول و کفپوش) در پروژه اتصال خیابان 1401/09/06 1401/09/10
5985486 مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت و لکه گیری آسفالت به صورت دستی و مکانیزه در سطح منطقه 1401/09/06 1401/09/10
5985444 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب گاردریل در معابر سطح شهر 1401/09/06 1401/09/10
5985440 مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری و پیاده روسازی سطح منطقه یک 1401/09/06 1401/09/10
5985103 مناقصه خرید بارگیری و حمل قطعات بتنی پیش ساخته جدول و کفپوش پروپزه 1401/09/06 1401/09/10
5981292 مناقصه عمومی یک مرحله ای 92-تجدید(1) مناقصه هدایت آبهای سطحی و جدولگذاری، زیرسازی خیابان هفتم شمالی منطقه چهار 1401/09/05 1401/09/09
5980992 مناقصه هدایت آبهای سطحی و جدول گذاری زیرسازی خیابان 1401/09/05 1401/09/09
5962223 مناقصه تکمیل و تجهیز پارک 1401/08/28 1401/09/13
5960449 مناقصه تکمیل سالنهای چند منظوره و مدیریت بحران 1401/08/28 1401/09/02
5960443 مناقصه تجدید تکمیل و ادامه پارک خطی کمربندی 1401/08/28 1401/09/02
5960078 مناقصه واگذاری تکمیل و تجهیز پارک 1401/08/28 1401/09/02
5959536 مناقصه تکمیل و ادامه پارک خطی کمربندی 1401/08/28 1401/09/13
5959530 مناقصه خرید و تحویل غذا حداکثر تا سقف روزانه 4000 پرس 1401/08/28 1401/09/12
5959309 مناقصه تکمیل سالن های چند منظوره و مدیریت بحران منطقه 1401/08/28 1401/09/13
صفحه 1 از 194