کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7395412 مناقصه خرید ، حمل ، تحویل و نصب کفپوش گرانولی پارک های سطح شهر استان البرز 1402/09/12 رجوع به آگهی
7392787 مناقصه تراش، قیر پاشی حمل و پخش و لکه گیری مکانیزه و آسفالت سطح شهر استان البرز 1402/09/11 1402/09/18
7392328 مناقصه واگذاری تراش، قیر پاشی حمل و پخش و لکه گیری مکانیزه و آسفالت سطح شهر استان البرز 1402/09/11 رجوع به آگهی
7390555 مناقصه واگذاری پروژه بازسازی گلزار شهدا و مقبره شهدای گمنام سطح شهر استان البرز 1402/09/11 1402/09/18
7389856 مناقصه عمومی یک مرحله ای 143-پروژه بازسازی گلزار شهداء ومقبره شهدای گمنام سطح شهر - برآورد کل استان البرز 1402/09/11 1402/09/18
7389790 مناقصه واگذاری پروژه تراش، قیرپاشی، حمل و پخش و لکه گیری مکانیزه و آسفالت استان البرز 1402/09/11 رجوع به آگهی
7389767 مناقصه تراش، قیرپاشی،حمل و پخش و لکه گیری مکانیزه وآسفالت سطح شهر استان البرز 1402/09/11 1402/09/18
7389766 مناقصه عمومی یک مرحله ای 141-تراش ، قیرپاشی،حمل وپخش ولکه گیری مکانیزه وآسفالت سطح شهر 6-1402 سازمان عمران وبازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرج استان البرز 1402/09/11 1402/09/18
7389748 مناقصه عمومی یک مرحله ای 140-تراش ، قیرپاشی،حمل وپخش ولکه گیری مکانیزه وآسفالت سطح شهر 5-1402 سازمان عمران وبازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرج استان البرز 1402/09/11 1402/09/18
7372238 مناقصه خرید و تحویل 53 دستگاه پرینتر و 14 دستگاه اسکنر استان البرز 1402/09/05 1402/09/12
7370865 مناقصه مرمت و لکه گیری مکانیزه معابر شهری برای پشتیبانی بافت فرسوده استان البرز 1402/09/05 رجوع به آگهی
7370286 مناقصه فروش ساماندهی زیرسازی و جدولگزاری و هدایت آبهای سطحی استان البرز 1402/09/05 1402/09/12
7369410 مناقصه مرمت و لکه گیری مکانیزه معابر شهری برای پشتیبانی بافت فرسوده مناطق استان البرز 1402/09/05 1402/09/12
7369408 مناقصه عمومی یک مرحله ای 138-ساماندهی زیرسازی جدولگذاری و هدایت آبهای سطحی خیابان شهید نعمتی (قنبرآباد)-منطقه چهار به صورت برآورد کل استان البرز 1402/09/05 1402/09/12
7369404 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید و تحویل 53 دستگاه پرینتر و 14 دستگاه اسکنر استان البرز 1402/09/05 1402/09/12
7363312 مناقصه خرید خدمات مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و ارائه طرح بهسازی لرزه ای به همراه پیاده سازی اطلاعات تقاطعات غیر همسطح شهر در لایه های نرم افزار GIS استان البرز 1402/09/02 1402/09/07
7359237 مناقصه خرید خدمات مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و ارائه طرح بهسازی لرزه ای به همراه پیاده سازی اطلاعات تقاطعات غیر همسطح شهر در لایه های نرم افزار GIS استان البرز 1402/09/01 1402/09/07
7359173 مناقصه خرید خدمات مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و ارائه طرح بهسازی لرزه ای بهمراه پیاده سازی اطلاعات تقاطعات غیر همسطح شهر استان البرز 1402/09/01 1402/09/07
7345131 مناقصه خرید، بارگیری، حمل و باراندازی قطعات بتنی پیش ساخته استان البرز 1402/08/27 1402/09/01
7344017 مناقصه واگذاری مدیریت تامین نیروی نگهبان مورد نیاز خود در بخشهای مختلف به تعداد تقریبی 460 نفر جهت انجام عملیات حفاظت فیزیکی از ابنیه تاسیسات و اموال منقول و غیر منقول استان البرز 1402/08/27 1402/09/01
صفحه 1 از 236