مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث وتجهیز پارک های محله ای و بوستان های سطح منطقه 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه پروژه لکه گیری هندسی آسفالت سطح منطقه 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه واگذاری تهیه و اجرای خط کشی بلوک عابر پیاده، رنگ آمیزی در سرعت گاه های آسفالتی جهت معابر 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه بهسازی و مناسب سازی بلوار 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه بهسازی و مناسب سازی بلوار 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای خط کشی معابر منطقه 8 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید علائم ترافیکی اعم از انتظامی اخباری و اخطاری 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه خرید تجهیزات زیرساخت سیستم های حمل و نقل هوشمند 1400/10/05 1400/10/09
مناقصه واگذاری اجرای مناسب سازی مسیرهای عابر پیاده و کانالیزه کردن مسیرهای عابر در میادین وتقاطعات 1400/10/04 1400/10/09
مناقصه تراش، قیرباشی، حمل و پخش مکانیزه آسفالت سطح شهر 1400/10/04 1400/10/09
مناقصه انجام امور خدمات شهری 1400/10/04 1400/10/09
مناقصه خرید تجهیزات زیرساخت سیستم های حمل ونقل هوشمند 1400/10/04 1400/10/09
مناقصه اجرای مناسب سازی مسیرهای عابر پیاده و کانالیزه کردن مسیرهای عابر در میادین و تقاطعات 1400/10/04 1400/10/09
مناقصه تراش،قیرپاشی،حمل وپخش مکانیزه آسفالت سطح شهر 1400/10/04 1400/10/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات شهری 1400/10/04 1400/10/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات شهری 1400/10/04 1400/10/09
مناقصه انجام امور خدمات شهری 1400/10/04 1400/10/09
مناقصه اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری دکل بلند هیوندای 200 یا هپکو he100 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات امنیتی فایروال 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات امنیتی فایروال 1400/09/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 156