کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8098443 مناقصه تراش و روکش آسفالت استان البرز 1403/03/24 1403/04/06
8098437 مناقصه مرمت، بهسازی، بهبود معابر جهت مناسب سازی برای معلولین و نابینایان استان البرز 1403/03/24 1403/04/06
8097813 مناقصه مرمت و لکه گیری مکانیزه و دستی آسفالت استان البرز 1403/03/24 1403/04/06
8095611 مناقصه واگذاری جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و حفر چاه جذبی سطح منطقه استان البرز 1403/03/23 1403/03/29
8095334 مناقصه خرید و حمل مصالح سنگی رودخانه مورد نیاز کارخانه آسفالت شهرداری استان البرز 1403/03/23 1403/03/29
8094931 مناقصه واگذاری تراش وروکش آسفالت سطح منطقه استان البرز 1403/03/23 1403/03/29
8094879 مناقصه مرمت، بهسازی و بهبود معابر (جدولگذاری و پیاده روسازی) استان البرز 1403/03/23 1403/03/29
8094676 مناقصه خرید و حمل مصالح سنگی شامل شن، ماسه، اساس و... استان البرز 1403/03/23 1403/03/29
8094290 مناقصه واگذاری خرید لوازم و تجهیزات ورزشی ایستگاههای آتش نشانی استان البرز 1403/03/23 1403/03/29
8094170 مناقصه تراش و روکش آسفالت استان البرز 1403/03/23 1403/03/29
8093991 مناقصه خرید و حمل مصالح سنگی رودخانه ای مورد نیاز کارخانه آسفالت شهرداری کرج استان البرز 1403/03/23 1403/03/29
8093969 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل مصالح سنگی شامل شن ، ماسه ،اساس و ... مورد نیاز شهرداری کرج استان البرز 1403/03/23 1403/03/29
8093585 مناقصه عمومی یک مرحله ای 51-تجدید یک مناقصه خرید ، تجهیز ، تعمیر و نگهداری تالار نژاد فلاح -پروژه سیستم اعلان و اطفای حریق تالار شهیدان نژاد فلاح و شو استان البرز 1403/03/23 1403/03/29
8093199 مناقصه عمومی یک مرحله ای 90-تراش وروکش آسفالت سطح منطقه 1 استان البرز 1403/03/23 1403/03/29
8093180 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدخرید تجهیزات ورزشی ایستگاههای استان البرز 1403/03/23 1403/03/29
8093077 مناقصه عمومی یک مرحله ای 72-مرمت ولکه گیری مکانیزه ودستی آسفالت سطح منطقه یک استان البرز 1403/03/23 1403/03/29
8093032 مناقصه عمومی یک مرحله ای 68-تجدید یک مناقصه تراش وروکش آسفالت سطح منطقه 10 استان البرز 1403/03/23 1403/03/29
8092930 مناقصه عمومی یک مرحله ای 16-تجدید یک مرمت ، بهسازی و بهبود معابر ( جدولگذاری و پیاده روسازی ) استان البرز 1403/03/23 1403/03/29
8092928 مناقصه عمومی یک مرحله ای 92-جمع آوری وهدایت آبهای سطحی و حفر چاه جذبی سطح منطقه دو استان البرز 1403/03/23 1403/03/29
8092624 مناقصه مرمت، بازسازی و بهسازی، بهبود معابر استان البرز 1403/03/23 1403/04/06
صفحه 1 از 257