کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7405822 مناقصه خرید نرم افزار سیستم جامع خدمات مشترکین آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی 1402/09/14 1402/09/16
7405312 مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 250-10 بار pe100- دوربین مداربسته با متعلقات- دوربین استان آذربایجان شرقی 1402/09/14 1402/09/16
7392794 مناقصه عملیات مربوط به خرید نرم افزار سیستم جامع خدمات مشترکین آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی 1402/09/11 1402/09/16
7384358 مناقصه عملیات مربوط به اجرای عملیات طرح آبرسانی به مخزن 2000 متر مکعبی استان آذربایجان شرقی 1402/09/08 1402/09/16
7381242 مناقصه عملیات مربوط به اجرای عملیات طرح آبرسانی به مخزن 2000 مترمکعبی استان آذربایجان شرقی 1402/09/07 1402/09/16
7376477 مناقصه تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح ایجاد تاسیسات مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب استان آذربایجان شرقی 1402/09/06 رجوع به آگهی
7371839 مناقصه تامین منابع مالی احداث مالکیت و بهره برداری پروژه آب بسته بندی جنس PET و تولید بطری 500 و 1500 سی سی از در قالب قراردادهای BOO استان آذربایجان شرقی 1402/09/05 1402/09/13
7371708 مناقصه واگذاری عملیات حفر چاه عمیق روستا استان آذربایجان شرقی 1402/09/05 1402/09/09
7368327 مناقصه بمنظور تامین منابع مالی احداث مالکیت و بهره برداری پروژه آب بسته بندی جنس PET و تولید بطری 500 و 1500 سی سی از در قالب قراردادهای BOO استان آذربایجان شرقی 1402/09/04 رجوع به آگهی
7367751 مناقصه خرید خدمات مشاوره مربوط به:مطالعات تامین آب شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی 1402/09/04 1402/09/08
7366192 مناقصه عملیات حفر چاه عمیق روستای استان آذربایجان شرقی 1402/09/04 1402/09/09
7357987 مناقصه 11 عنوان شامل بلوور هوادهی طبق مشخصات - شاسی بلوور - وکیوم - شیر اطمینان و.. استان آذربایجان شرقی 1402/08/30 1402/09/05
7353285 مناقصه 11 عنوان شامل بلوور هوادهی طبق مشخصات - شاسی بلوور - الکتروموتور 160 کیلوولت و.. استان آذربایجان شرقی 1402/08/29 1402/09/05
7351440 مناقصه عملیات مربوط به تکمیل، احداث ابنیه و تهیه ،یا خرید، حمل ، نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب استان آذربایجان شرقی 1402/08/29 1402/09/06
7348861 مناقصه خرید دو دستگاه اسمز معکوس RO- دستگاه بیومانیتورینگ استان آذربایجان شرقی 1402/08/28 1402/09/02
7346788 مناقصه عملیات مربوط به تکمیل، احداث ابنیه و تهیه ،یا خرید، حمل ، نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب استان آذربایجان شرقی 1402/08/28 1402/09/06
7344363 مناقصه خرید دستگاه اسمز معکوس RO- دستگاه بیومانیتورینگ استان آذربایجان شرقی 1402/08/27 1402/09/02
7344356 مناقصه عملیات مربوط به حفر چاه عمیق استان آذربایجان شرقی 1402/08/27 1402/09/02
7299681 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل :بهره برداری و نگهداری از شبکه تاسیسات آب ، اصلاح و توسعه شبکه ، قرائت کنتور و وصول مطالبات-نگهداری شبکه ، نصب انشعاب ، اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب استان آذربایجان شرقی 1402/08/22 1402/08/28
7298070 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی حفر چاه عمیق روستا استان آذربایجان شرقی 1402/08/22 1402/08/28
صفحه 1 از 49