مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تولید و آبرسانی شهرها و نگهداری شبکه و اصلاح شبکه - و قرائت کنتور و پخش قبوض 1398/01/31 1398/02/05
عملیات بهره برداری ـ نگهداری از تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه آب - مخازن و ... / نگهداری و بهره بردار... 1398/01/31 1398/02/05
خرید لوله داکتیل 700 با واشر سر لوله 700 1398/01/29 1398/02/03
عملیات مربوط به اجرای عملیات بهره برداری نگهداری از تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه آب، مخازن ذخیره زون... 1398/01/26 رجوع به آگهی
نصب انشعابات و اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب و بهره برداری و نگهداری از شبکه و تصفیه خانه فاضلاب 1398/01/24 1398/01/27
عملیات مربوط به امور خدماتی و پشتیبانی و کارگریدی 1398/01/20 رجوع به آگهی
فراخوان انتخاب مشاور جهت واگذاری عملیات مربوط به خدمات مشاوره مطالعات مرحله شناخت و مطالعات مراحل او... 1397/12/13 رجوع به آگهی
عملیات مربوط به خدمات مشاوره مطالعات مرحله شناخت و مطالعات مراحل اول و دوم ارزیابی نشت مخازن، ارائه... 1397/12/12 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب ـ نگهداری شبکه و ایستگاه های پمپاژ فاضلاب ـ نگه... 1397/12/11 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب ـ نگهداری شبکه و ایستگاه های پمپاژ فاضلاب ـ نصب... 1397/12/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 36