مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات نصب برج و سیم کشی خط چهار مداره 230 و 63 کیلوولت 1397/12/01 1397/12/06
احداث نیروگاه خورشیدی جهت تامین 20 درصد از انرژی مصرفی ساختمان ستاد 1397/11/30 1397/12/06
نصب برج و سیم کشی خط چهار مداره 230 و 63 کیلوولت 1397/11/30 1397/12/06
واگذاری عملیات ساختمانی 32 دستگاه فونداسیون قطعه انشعاب انزلی خط چهار مداره 230 و 63 کیلو ولت 1397/11/30 1397/12/07
احداث نیروگاه خورشیدی جهت تامین 20 درصد از انرژی مصرفی ساختمان 1397/11/29 1397/12/06
واگذاری عملیات ساختمانی 32 دستگاه فونداسیون قطعه انشعاب انزلی خط چهار مداره 230 و 63 کیلو ولت 1397/11/29 1397/12/07
خرید سیم های هادی بخشی از خطوط فوق توزیع و انتقال 1397/11/03 1397/11/09
خرید سیم های هادی بخشی از خطوط فوق توزیع و انتقال 1397/11/02 1397/11/09
خرید سیم های هادی بخشی از خطوط فوق توزیع و انتقال 1397/11/02 1397/11/09
خرید کابل 800*1 و ملحقات خط 63 کیلو ولت 1397/10/26 1397/11/02
صفحه 1 از 51