مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه بیمه تمام خطر و بارگیری یک دستگاه ترانسفورماتور قدرت و یک دستگاه ترانسفورماتور کمکی زمین بهمراه متعلقات مربوطه و حمل و تخلیه در محل پست KV 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه بیمه تمام خطر و بارگیری یک دستگاه ترانسفورماتور 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه تمام خطر و بارگیری یک دستگاه ترانسفورماتور قدرت MVA-230/63/20KV 125و یک دستگاه ترانسفورماتور 1400/10/13 1400/10/15
مناقصه احداث نیروگاه خورشیدی جهت تامین 20 درصد از انرژی مصرفی 1400/10/12 1400/10/14
مناقصه خرید کابل و تجهیزات خط کابلی دو مداره 63 کیلو ولت 1400/10/02 1400/10/04
مناقصه خرید کابل و تجهیزات خط کابلی دو مداره 63 کیلوولت 1400/10/01 1400/10/04
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کابل و تجهیزات خط کابلی دو مداره 63 کیلو ولت 1400/10/01 1400/10/04
مناقصه خرید ترانسفورماتور 1400/09/28 1400/10/01
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ترانسفورماتورهای 1400/09/28 1400/10/01
مناقصه خرید ترانسفورماتور 1400/09/27 1400/10/01
مناقصه واگذاری عملیات نصب برج و سیم کشی خط چهار مداره 230 و 63 کیلوولت 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات نصب برج و سیم کشی خط چهار مداره 230 و 63 کیلوولت 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه نصب برج و سیم کشی خط چهار مداره 230 و 63 کیلو ولت 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه نصب برج و سیم کشی خط چهار مداره 1400/09/15 1400/09/18
مناقصه خرید کابل و تجهیزات خط کابلی دو مداره 63 کیلوولت 1400/09/11 1400/09/16
مناقصه خرید کابل و تجهیزات خط کابلی دو مداره 63 کیلوولت 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کابل و تجهیزات خط کابلی دو مداره 63 کیلو ولت عضدی-آج بیشه 1400/09/09 1400/09/16
مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات 1400/09/08 1400/09/10
مناقصه تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات 1400/09/06 1400/09/10
مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات 1400/09/06 1400/09/10
صفحه 1 از 34