کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7393531 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی پل عابر پیاده استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/13
7392048 مناقصه خرید یک دستگاه خط کشی با رنگ گرم مدل 2 B3 همراه با تجهیزات کامل و همچنین خرید دستگاه پیش گرم جهت اجرای خط کشی معابر با رنگ گرم استان خوزستان 1402/09/11 رجوع به آگهی
7391798 مناقصه اصلاحیه: واگذاری تکمیل و بهسازی ساختمان استان خوزستان 1402/09/11 رجوع به آگهی
7387409 مناقصه روکش آسفالت منطقه بهارستان و کوی کارگر استان خوزستان 1402/09/09 1402/09/11
7387398 مناقصه خرید نیوجرسی بتنی استان خوزستان 1402/09/09 1402/09/12
7379595 مناقصه واگذاری اجرای روکش آسفالت چیپ سیل جهت معابر و فروعات سطح شهر استان خوزستان 1402/09/07 رجوع به آگهی
7376095 مناقصه پروژه اجرای روکش آسفالت استان خوزستان 1402/09/06 1402/09/04
7376002 مناقصه بیمه تکمیلی درمان کارکنان رسمی پیمانی قراردادی استان خوزستان 1402/09/06 رجوع به آگهی
7360626 مناقصه واگذاری اجرای روکش آسفالت چیپ سیل جهت معابر و فروعات سطح شهر استان خوزستان 1402/09/01 رجوع به آگهی
7357577 مناقصه مشاور نظارتی پروژه اجرای روکش آسفالت کوی بهارستان و کوی کارگر استان خوزستان 1402/08/30 1402/09/04
7357401 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اصلاح هندسی معابر پیرامون فلکه فرودگاه استان خوزستان 1402/08/30 1402/09/04
7357397 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه ذخیره ساز سن استوریج EMC استان خوزستان 1402/08/30 1402/09/05
7357387 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی پارک استان خوزستان 1402/08/30 1402/09/04
7357313 مناقصه اجرای 10 هزار تن آسفالت شامل حمل پخش قیر و آسفالت استان خوزستان 1402/08/30 رجوع به آگهی
7353115 مناقصه واگذاری تکمیل و بهسازی ساختمان شورای اسلامی استان خوزستان 1402/08/29 رجوع به آگهی
7352702 مناقصه واگذاری پروژه بهسازی پل عابر پیاده استان خوزستان 1402/08/29 رجوع به آگهی
7352598 مناقصه پروژه روکش آسفالت منطقه استان خوزستان 1402/08/29 رجوع به آگهی
7352238 مناقصه خرید نیوجرسی بتنی (بصورت تهیه و نصب) استان خوزستان 1402/08/29 رجوع به آگهی
7307934 مناقصه تکمیل و احداث پیست دوچرخه استان خوزستان 1402/08/24 رجوع به آگهی
7307337 مناقصه اجرای جدول گذاری و بتن ریزی پیاده روهای آیلند وسط بلوار استان خوزستان 1402/08/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 67