مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بیمه تکیلی درمان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی... 1398/10/17 1398/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خرید خدمات گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم 1398/10/10 1398/10/14
بهره برداری مشارکتی از واحد آندوسکوپی وکولونوسکوپی وارائه خدمات تشخیصی 1398/10/01 1398/10/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید وحمل وتحویل دو عدد دیزل ژنراتور به همراه تابلو ATS پروژه مرکز درمان نا... 1398/07/03 1398/07/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت بخش مامائی ، مشاوره شیردهی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای 1398/06/14 1398/06/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کامل پایگاه اورژانس جاده ای دوزه – اسفنجان - خاوران به صورت حجمی 1398/06/12 1398/06/16
انجام خدمات داروئی 1398/06/07 1398/06/13
واگذاری سرویس، تعمیر و نگهداری تاسیسات واحدهای تابعه دانشگاه 1398/06/04 1398/06/06
واگذاری خرید مواد اولیه غذایی و خدمات طبخ و توزیع غذای دانشکده پیر پزشکی 1398/06/04 1398/06/06
واگذاری سرویس، تعمیر و نگهداری تاسیسات واحدهای تابعه دانشگاه 1398/06/04 1398/06/06
صفحه 1 از 108