مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات اجرایی تنظیف و جمع آوری حمل زباله های شهری خدمات شهری ناحیه 2 1398/07/01 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای جمع آوری حمل زباله های شهری خدمات شهری ناحیه 2 شهر میاندوآب 1398/06/31 1398/07/04
اجرای عملیات اجرایی تنظیف و جمع آوری حمل زباله های شهری 1398/06/27 1398/07/14
اجرای آسفالت معابر 1398/05/23 1398/06/04
اجرای عملیات اجرایی تنظیف و جمع آوری حمل زباله های شهری خدمات شهری 1398/05/20 1398/06/03
اجرای آسفالت معابر 1398/05/15 1398/06/04
اجرای آسفالت معابر 1398/05/13 1398/05/24
اجرای عملیات اجرایی تنظیف و جمع آوری حمل زباله های شهری 1398/05/13 1398/06/03
اجرای آسفالت معابر 1398/04/31 رجوع به آگهی
اجرای عملیات اجرایی تنظیف و جمع آوری حمل زباله های شهری خدمات شهری 1398/04/29 1398/05/08
صفحه 1 از 28