مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در اجرای پروژه های شهرداری ـ (اجرا و بهره برداری ساماندهی سگهای بلاصاحب ـ اجرای طرح ساماندهی متکدیان ) 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در اجرای پروژه های شهرداری ـ (اجرا و بهره برداری ساماندهی سگهای بلاصاحب ـ اجرای طرح ساماندهی متکدیان ) 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ماسه 1400/06/18 1400/07/06
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی تنظیف و جمع آوری و حمل زباله های شهری و جذب نیروی پیمانکاری برای حوزه خدمات شهری 1400/06/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی تنظیف و جمع آوری و حمل زباله های شهری و جذب نیروی پیمانکاری 1400/06/06 رجوع به آگهی
مناقصه تنظیف و جمع آوری حمل زباله های شهری 1400/06/06 1400/06/14
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی تنظیف و جمع آوری و حمل زباله های شهری و جذب نیروی پیمانکاری برای حوزه خدمات شهری 1400/05/17 1400/05/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای جمع آوری و حمل زباله های شهری 1400/05/12 1400/05/21
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی تنظیف و جمع آوری و حمل زباله های شهری و جذب نیروی پیمانکاری 1400/05/11 1400/05/31
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی تنظیف و جمع آوری و حمل زباله های شهری و جذب نیروی پیمانکاری 1400/04/24 1400/05/05
مناقصه اجاره بهره برداری از جایگاه CNG 1400/04/19 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره بهره برداری از جایگاه CNG 1400/04/19 1400/04/31
مناقصه تنظیف و جمع آوری و حمل زباله های شهری 1400/04/19 1400/04/26
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی تنظیف و جمع آوری و حمل زباله های شهری و جذب نیروی پیمانکاری برای حوزه خدمات شهری 1400/04/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهره برداری از جایگاه cng 1400/04/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG 1400/04/17 1400/04/31
مناقصه واگذاری بهره برداری از جایگاه cng 1400/04/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG 1400/04/12 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ماسه 1400/04/08 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ماسه 1400/04/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 26