مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری توسعه تسهیلات و تاسیسات عمومی و اجرای کانال های سطح شهر با پوشش بتنی 1398/11/27 1398/12/06
واگذاری اجرای عملیات خط کشی محوری معابر شهر 1398/11/21 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 15 دستگاه خودرو سواری بالای مدل 90 مورد نیاز خود 1398/11/21 رجوع به آگهی
واگذاری توسعه تسهیلات و تاسیسات عمومی و اجرای کانال های سطح شهر با پوشش بتنی 1398/11/19 1398/12/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات خط‌کشی محوری معابر شهر میاندوآب 1398/11/17 1398/11/24
اجرای کانال های سطح شهر با پوشش بتنی 1398/11/17 1398/11/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره تعداد 15 دستگاه خودرو سواری 1398/11/15 1398/11/24
تعداد 15 دستگاه خودرو سواری بالای مدل 90 مورد نیاز 1398/11/14 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات خط کشی محوری معابر شهر 1398/11/14 رجوع به آگهی
تعداد 15 دستگاه خودرو سواری بالای مدل 90 مورد نیاز خود 1398/10/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 32