مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعمیر و نگهداری تاسیسات ستاد مرکزی،خوابگاهها و ساختمان های آموزشی 1398/11/03 1398/11/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام امور تامین نیروی انسانی خدمات عمومی پشتیبانی و نگهبانی 1398/11/02 1398/11/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیرو پایگاه های بهداشتی مناطق شهری و حاشیه نشین تحت پوشش دانشگاه علوم... 1398/11/02 1398/11/08
تکمیل یک واحد مرکز درمانی ، بهداشتی درمان 1398/11/02 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل یک واحد مرکز بهداشتی درمانی واقع در مرکز درمان بستر شهرستان عنبرآباد... 1398/10/30 1398/11/08
واگذاری امور تهیه‌، طبخ‌ و توزیع‌ سلف دانشجویی تحت پوشش دانشگاه 1398/10/23 1398/10/28
واگذاری امور تهیه, طبخ و توزیع بیمارستان 1398/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه‌، طبخ‌ و توزیع‌ سلف دانشجویی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی... 1398/10/22 1398/10/28
واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان - واگذاری امور خدمات عمومی و پشتیبانی بیمارستان 1398/10/22 1398/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه،طبخ و توزیع بیمارستان امام حسین (ع) منوجان دانشگاه علوم پ... 1398/10/21 1398/10/28
صفحه 1 از 42