کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7052923 مناقصه تکمیل مسکن متخصصین 6 واحدی بیمارستان استان کرمان 1402/06/27 1402/06/27
7052342 مناقصه تامین نیروی انسانی جهت خرید مراقبتهای اولیه سلامت،فعال و مستمر (تداوم خدمات) قابل ارائه در مراکز خدمات جامع سلامت وپایگاه های سلامت در مناطق شهری بالای 20 هزار نفر و حاشیه تحت پوشش استان کرمان 1402/06/27 1402/06/27
7052321 مناقصه طبخ و توزیع غذای سلف دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی استان کرمان 1402/06/27 1402/06/27
7052314 مناقصه پروژه اجرای دیوار پیرامونی و عملیات مربوطه و اجرای سازه و دیوارچینی فضاهای داخلی سوله انبار دارویی استان کرمان 1402/06/27 1402/06/27
7046402 مناقصه واگذاری محل داروخانه، تجهیزات و ارائه خدمات داروئی بستری و سرپایی بیمارستان استان کرمان 1402/06/22 رجوع به آگهی
7046399 مناقصه واگذاری محل داروخانه ، تجهیزات و ارائه خدمات داروئی بستری و سرپایی بیمارستان استان کرمان 1402/06/22 1402/06/27
7043033 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی جهت خرید مراقبتهای اولیه سلامت،فعال و مستمر (تداوم خدمات) قابل ارائه در مراکز خدمات جامع سلامت وپایگاه های استان کرمان 1402/06/22 1402/06/27
7043024 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تامین نیروی انسانی طبخ و توزیع غذای سلف دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی استان کرمان 1402/06/22 1402/06/27
7043023 مناقصه تکمیل مسکن متخصصین6واحدی بیمارستان12فروردین کهنوج استان کرمان 1402/06/22 1402/06/27
7043018 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای دیوارپیرامونی و عملیات مربوطه و اجرای سازه و دیوارچینی فضاهای داخلی سوله انبار دارویی معاونت غذا و دارو شهرستان ج استان کرمان 1402/06/22 1402/06/27
7042874 مناقصه تکمیل مسکن متخصصین 6 واحدی بیمارستان استان کرمان 1402/06/22 1402/06/27
7042688 مناقصه خرید مراقبتهای اولیه سلامت فعال تداوم خدمت قابل ارائه در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های سلامت در مناطق شهری بالای 20 هزار نفر و حاشیه تحت پوشش معاونت بهداشتی استان کرمان 1402/06/22 1402/06/27
7042687 مناقصه پروژه اجرای دیوار پیرامونی و عملیات مربوطه و اجرای سازه و دیوارچینی فضاهای داخلی سوله انبار دارویی معاونت غذا و دارو شهرستان استان کرمان 1402/06/22 1402/06/27
7042682 مناقصه تامین نیروی انسانی طبخ و توزیع غذای سلف دانشجویی استان کرمان 1402/06/22 1402/06/27
7026651 مناقصه واگذاری مدیریت تامین نیروی انسانی رانندگان آمبولانس ها و خودروهای دولتی استان کرمان 1402/06/18 1402/06/18
6996180 مناقصه خرید قطعات یدکی آمبولانس اسپرینتر 314،315 و تویوتا هایس استان کرمان 1402/06/14 1402/06/18
6996179 مناقصه واگذاری مدیریتی تامین نیروی انسانی رانندگان آمبولانس و خودروهای دولتی دانشگاه استان کرمان 1402/06/14 1402/06/18
6996178 مناقصه تامین نیروی انسانی مراکز بهداشتی در قالب مراقبین سلامت دهان و دندان در مناطق شهری و حاشیه نشین تحت پوشش استان کرمان 1402/06/14 1402/06/18
6996177 مناقصه واگذاری مدیریتی نگهداری راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی الکترونیکی و ابنیه و تجهیزات غیر پزشکی بیمارستان استان کرمان 1402/06/14 1402/06/18
6992731 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قطعات یدکی آمبولانس اسپرینتر314و315و تویوتا هایس استان کرمان 1402/06/13 1402/06/18
صفحه 1 از 56