مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث خانه بهداشت روستا 1397/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان 1397/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری خرید دو دستگاه آسانسور تخت بر (21 نفره) بیمارستانی 1397/12/01 رجوع به آگهی
پروژه تکمیل پانسیون پزشکان بیمارستان (مرحله دوم اجرای سقف،سفت کاری و نازک کاری) 1397/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه تعمیرات بخش زنان بیمارستان 1397/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری امور طبخ و توزیع غذای سلف دانشجویی در سال تحصیلی 98-97 1397/06/13 رجوع به آگهی
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب درون و برون شهری دانشجویان 1397/06/10 رجوع به آگهی
واگذاری پست برق کلینیک ویژه و بلوک های زایمانی بیمارستان 1397/06/10 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه شبکه 20 کیلو ولت و احداث ترانسفوماتور 200 کاوا مرکز خدمات جامع سلامت 1397/05/25 1397/05/30
واگذاری امور خدمات عمومی و پشتیبانی و مرکز بهداشت 1397/05/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 31