مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پروژه مسکن متخصصین ۶ واحدی بیمارستان 1400/10/29 1400/11/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه مسکن متخصصین 6 واحدی بیمارستان 1400/10/28 1400/11/02
مناقصه واگذاری مدیریتی امور مربوط به حمل و نقل شبکه 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری مدیریتی امور مربوط به حمل و نقل 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات ساخت دیوار حائل بتنی و ساختمان خانه 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه احداث حصار مرکز بهداشت 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه واگذاری مدیریتی امور مربوط به حمل و نقل شبکه بهداشت 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه واگذاری مدیریتی خدمات عمومی و پشتیبانی مرکز بهداشت و درمان و بیمارستان شهرستان 1400/10/19 1400/10/22
مناقصه واگذاری مدیریتی امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان و مرکز بهداشت 1400/10/19 1400/10/22
مناقصه واگذاری مدیریتی تامین نیرو مراقبت های اولیه سلامت، فعال و مستمر(تداوم خدمات) در مناطق شهری و حاشیه نشین تحت پوشش 1400/10/18 1400/10/18
مناقصه واگذاری مدیریتی و تامین نیروی انسانی امور منشی گری و پذیرش بیمارستان 1400/10/18 1400/10/18
مناقصه واگذاری مدیریتی تامین نیرو مراقبت های اولیه سلامت، فعال و مستمر(تداوم خدمات) در مناطق شهری و حاشیه نشین تحت پوشش 1400/10/15 1400/10/18
مناقصه واگذاری مدیریتی و تامین نیروی انسانی امور منشی گری و پذیرش بیمارستان 1400/10/15 1400/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریتی و تامین نیروی انسانی امور منشی گری و پذیرش بیمارستان امام خمینی (ره) 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه واگذاری مدیریتی تامین نیرو مراقبت های اولیه سلامت، فعال و مستمر ( تداوم خدمات ) در مناطق شهری و حاشیه نشین تحت پوشش دانشگاه 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه ساخت دیوار حائل بتنی و ساختمان خانه سرایداری 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت دیوار حائل بتنی و ساختمان خانه سرایداری مرکز بهداشت جبالیارز-دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 1400/09/20 1400/09/25
مناقصه احداث حصار مرکز بهداشت 1400/09/18 1400/09/21
مناقصه واگذاری خدمات عمومی و پشتیبانی 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه طرح توسعه اورژانس بیمارستان 1400/09/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 35