مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات باقیمانده سازه، نازک کاری و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ایستگاه J2 پروژه 1398/03/11 رجوع به آگهی
اجرای عملیات باقیمانده سازه، نازک کاری و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 1398/03/08 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات باقیمانده سازه، نازک کاری و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ایستگاه 12 پروژه خط 2 1398/03/07 رجوع به آگهی
خرید مصالح سنگی شامل ماسه شسته، نخودی و بادامی 1398/03/04 1398/03/07
خرید مصالح سنگی شامل ماسه شسته، نخودی و بادامی 1398/03/01 1398/03/07
واگذاری خرید، بارگیری، حمل و تخلیه مصالح سنگی شامل بادامی، نخودی، و ماسه دو بار شور 1397/07/21 رجوع به آگهی
واگذاری خرید، بارگیری، حمل و تخلیه مصالح سنگی شامل بادامی، نخودی، و ماسه دو بار شور مورد نیاز 1397/07/18 رجوع به آگهی
عملیات تامین مصالح و اجرای روسازی ریلی در سوله های لنتو - تعمیرات زیربنایی و توقفگاه جنوبی کارگاه دپ... 1396/03/29 1396/04/03
تامین مصالح و اجرای روسازی ریلی در سوله های لنتو - تعمیرات زیربنایی و توقفگاه جنوبی کارگاه دپو 1396/03/28 رجوع به آگهی
واگذاری تامین مصالح، ساخت، حمل و نصب اسکلت فلزی سوله تعمیرگاه 1396/03/03 1396/03/06
صفحه 1 از 4