کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7392401 مناقصه خرید باب کت چرخ لاستیکی استان مرکزی 1402/09/11 1402/09/19
7379874 مناقصه انجام حجم خدمات حراست و نگهبانی از تأسیسات و اماکن و منازل سازمانی استان مرکزی 1402/09/07 1402/09/14
7379790 مناقصه خرید باب کت چرخ لاستیکی استان مرکزی 1402/09/07 1402/09/19
7367412 مناقصه مطالعه و بررسی علل نشست، طراحی، اجرا و اصلاح پیوینگ استان مرکزی 1402/09/04 1402/09/11
7367244 مناقصه انجام حجم خدمات حراست و نگهبانی از تأسیسات و اماکن شرکت و منازل سازمانی استان مرکزی 1402/09/04 1402/09/14
7360901 مناقصه خرید پوزیشنرهای یوکوگاوا استان مرکزی 1402/09/01 1402/09/06
7358154 مناقصه مطالعه و بررسی علل نشست، طراحی، اجرا و اصلاح پیوینگ استان مرکزی 1402/08/30 1402/09/11
7348864 مناقصه خرید پوزیشنرهای یوکوگاوا استان مرکزی 1402/08/28 1402/09/06
7347497 مناقصه طراحی ساخت و نصب دو دستگاه جرثقیل سقفی کارگاه تعمیرات برق و کارگاه و لوشاپ استان مرکزی 1402/08/28 1402/09/05
7306437 مناقصه خرید یک دستگاه الکتروموتور 200KW استان مرکزی 1402/08/24 1402/09/02
7306152 مناقصه طراحی ساخت و نصب دو دستگاه جرثقیل سقفی کارگاه تعمیرات برق و کارگاه استان مرکزی 1402/08/24 1402/09/05
7302287 مناقصه ساخت یک دستگاه باندل جهت مبدل حرارتی E-201C واحد 02 استان مرکزی 1402/08/23 1402/08/30
7293314 مناقصه خرید یک دستگاه الکتروموتور 200KW استان مرکزی 1402/08/21 1402/09/02
7291340 مناقصه ساخت یک دستگاه باندل جهت مبدل حرارتی E-201C واحد 02 استان مرکزی 1402/08/20 1402/08/30
7287965 مناقصه خرید P/F B&K SIGNAL MODULE استان مرکزی 1402/08/20 1402/08/28
7283909 مناقصه خرید کمپرسور هوا پرتابل استان مرکزی 1402/08/17 1402/08/25
7282309 مناقصه خرید جرثقیل کارگاهی هیدرولیکی تلسکوپی 50 تنی استان مرکزی 1402/08/17 1402/08/25
7280082 مناقصه خرید P/F B&K SIGNAL MODULE استان مرکزی 1402/08/16 1402/08/28
7270396 مناقصه خرید کمپرسور هوا پرتابل استان مرکزی 1402/08/14 1402/08/25
7269635 مناقصه خرید جرثقیل کارگاهی هیدرولیکی تلسکوپی 50 تنی استان مرکزی 1402/08/14 1402/08/25
صفحه 1 از 207