مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خدمات پیمانکاری جهت عملیات اجرایی پروژه های آبرسانی روستاها 1398/12/22 1398/12/27
مناقصه واگذاری خدمات پیمانکاری جهت عملیات اجرایی پروژه های آبرسانی روستاها 1398/09/11 1398/09/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه و حمل مصالح مورد نیاز و احداث ساختمان انبار و اجرای محوطه سازی وخرید واجرای خط انتقال آبرسا نی به روست 1398/09/11 1398/09/17
مناقصه خرید لوله گالوانیزه 16 اینچ ضخامت 7/9 م م 1398/09/07 1398/09/13
مناقصه خرید لوله گالوانیزه 16 اینچ ضخامت 7/9 م م 1398/09/06 1398/09/13
مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه (تامین خودرو به صورت استیجاری ) 1398/07/13 1398/07/18
مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه (تامین خودرو به صورت استیجاری ) 1398/07/13 1398/07/18
مناقصه واگذاری تامین خودرو به صورت استیجاری (واگذاری امور خدمات نقلیه) 1398/07/13 1398/07/18
مناقصه واگذاری تامین خودرو به صورت استیجاری واگذاری خدمات نقلیه 1398/07/11 1398/07/18
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه مصالح مورد نیاز و تکمیل مخزن بتنی 2000 مترمکعبی پروژه ایستگاه پمپاژ 14 روستای مسیر امیدیه، اهواز و ماه 1398/06/13 1398/06/17
مناقصه خدمات پیمانکاری جهت عملیات اجرایی پروژه های آبرسانی روستاها- احداث مجتمع آبرسانی- احداث خط انتقال تاسیسات-احداث تاسیسات آب روستا 1398/05/31 1398/06/03
مناقصه قرارداد بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب 1398/05/16 1398/05/20
مناقصه قرارداد بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب روستاها 1398/05/16 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب روستاها 1398/05/14 1398/05/20
مناقصه واگذاری خدمات پیمانکاری جهت عملیات اجرایی پروژه های ابرسانی روستاها 1398/05/13 1398/05/17
مناقصه واگذاری تامین خودرو به صورت استیجاری واگذاری خدمات نقلیه 1398/05/10 1398/05/16
مناقصه خدمات پیمانکاری جهت عملیات اجرایی پروژه های ابرسانی روستاها 1398/04/30 1398/04/29
مناقصه خدمات پیمانکاری جهت عملیات اجرایی پروژه های ابرسانی روستاها 1398/04/27 1398/04/29
مناقصه تهیه مصالح مورد نیاز و تکمیل مخزن بتنی 2000 مترمکعبی پروژه ایستگاه پمپاژ 14 روستا 1398/04/26 1398/04/29
مناقصه خرید کیت کامل انشعاب 1398/02/21 1398/03/07
صفحه 1 از 21