مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام خدمات نگهبانی حراست 1400/10/11 1400/10/14
مناقصه انجام خدمات نگهبانی حراست 1400/10/07 1400/10/14
مناقصه انجام خدمات نگهبانی حراست 1400/10/07 1400/10/14
مناقصه ارزیابی کیفی مشاوران واجد صلاحیت در زمینه پروژه های تدوین و بازنگری استانداردها و معیارهای مصرف انرژی در بخش صنعت 1400/10/06 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران واجد صلاحیت در زمینه تدوین و بازنگری استانداردها و معیاریهای مصرف 1400/10/04 1400/10/08
مناقصه انتخاب شرکت واجد صلاحیت جهت انجام خدمات نقلیه شرکت 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب شرکت واجد صلاحیت جهت انجام خدمات نقلیه شرکت 1400/08/13 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات نقلیه شرکت 1400/08/12 1400/08/17
مناقصه انجام خدمات نقلیه شرکت 1400/08/12 1400/08/17
مناقصه اصلاحیه فراخوان مناقصه انتخاب شرکت مدیر ذیصلاح (MC) 1400/05/26 رجوع به آگهی
مناقصه جذب سرمایه گذار جهت برقی کردن چاههای دیزلی آب کشاورزی 1400/05/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات موردنیاز مطالعه فنی، اقتصادی، ارزیابی، سنجش و اندازه گیری وصحه گذاری ومدل های سرمایه گذاری و روشهای تامین مالی و ارزیابی سامانه های فناوری اطلاعات وحسابرسی و مدیریت عملکرد فناوری اطل... 1400/05/24 1400/05/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خریدخدمات مورد نیاز مطالعه فنی ، اقتصادی ، ارزیابی ، سنجش و اندازه گیری و صحه گذاری و مدل های سرمایه گذاری 1400/05/19 1400/05/23
مناقصه جذب سرمایه گذار جهت برقی کردن چاههای دیزلی آب کشاورزی 1400/05/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات موردنیاز مطالعه فنی، اقتصادی، ارزیابی، سنجش و اندازه گیری وصحه گذاری ومدل های سرمایه گذاری و روشهای تامین مالی 1400/05/17 1400/05/23
مناقصه خرید خدمات موردنیاز مطالعه فنی، اقتصادی، ارزیابی، سنجش و اندازه گیری وصحه گذاری ومدل های سرمایه گذاری و روشهای تامین مالی و ارزیابی سامانه های فناوری اطلاعات وحسابرسی و مدیریت عملکرد فناوری اطل... 1400/05/13 1400/05/23
مناقصه شناسایی تولیدکنندگان بخاری های گازسوز دودکش دار راندمان بالای هوشمند (هرمتیک) 1400/02/04 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی تولیدکنندگان بخاری های گازسوز دودکش دار راندمان بالای هوشمند (هرمتیک) 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی تولیدکنندگان بخاری های گازسوز دودکش دار راندمان بالای هوشمند (هرمتیک) 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان عمومی شناسایی تولیدکنندگان بخاری های گازسوز دودکش دار راندمان بالای هوشمند (هرمتیک) 1400/01/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 20