مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری اجرای کابل کشی و احداث خط هوایی از پست جدید فشار قوی تا پست پاکت سازی جهت تغذیه مصارف مجموعه LV ۱۰۱ با ولتاژ ۶۳۰۰ ولت 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه کابل کشی و احداث خط هوایی از پست جدید فشار قوی تا پست پاکت سازی جهت تغذیه مصارف مجموعه 1.1LV با ولتاژ ۶۳۰۰ ولت 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه نقشه UTM و انجام کلیه مراحل تهیه نقشه تا اخذ سند تک برگی 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه نقشه UTM و انجام کلیه مراحل تهیه نقشه تا اخذ سند تک برگی 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و کمربند سبز (درختان غیر مثمر) 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه سنگ بوکسیت 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی پیمانکار حفظ و نگهداری فضای سبز و کمربند سبز (درختان غیر مثمر) 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه تامین انواع سلونویید ولو مصرفی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طراحی و محاسبه سیستم اعلام و اطفاء حریق یکپارچه در کل شرکت با لحاظ نمودن تجهیزات موجود در واحدها بر اساس مکانهای پیشنهادی 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی و محاسبه سیستم اعلام و اطفاء حریق یکپارچه 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات خرده کاری های ساختمان های خود 1400/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه بارگیری و حمل کلینکر از انبار کلینکر وزیرشوت مربوطه به دپوی معدن 1400/07/20 1400/07/25
مناقصه واگذاری تهیه نقشه UTM و پیاده سازی حدود نقشه (میخکوبی) روی زمین، و اخذ سند تک برگ و انتقال سند 1400/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه نقشه UTM و پیاده سازی حدود نقشه (میخکوبی) روی زمین، و اخذ سند تک برگ و انتقال سند 1400/06/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری استخراج، بارگیری و حمل سنگ آهک ، استخراج ، بارگیری و حمل مارل و بارگیری مواد اولیه معدنی 1400/05/24 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات ساخت، نصب و نوسازی برجک های نگهبانی 1400/05/20 رجوع به آگهی
مناقصه استخراج، بارگیری و حمل سنگ آهک سالیانه 1.680.000 تن و ماهیانه حدود 140.000 تن از معادن کارخانه سیمان 1400/05/19 رجوع به آگهی
مناقصه بارگیری و حمل مواد اولیه معدنی با تناژ روزانه ۱۰,۰۰۰ تن از معادن 1400/05/19 رجوع به آگهی
مناقصه استخراج، بارگیری و حمل مارل سالیانه ۳,۰۰۰,۰۰۰ تن و ماهیانه حدود ۲۵۰,۰۰۰ تن از معادن کارخانه 1400/05/19 رجوع به آگهی
مناقصه استخراج، بارگیری و حمل مارل و حمل و بارگیری مواد اولیه معدنی 1400/05/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15