مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام عملیات نشت یابی، ضخامت سنجی تاسیسات و تفسیر فیلم های رادیو گرافی سرجوشهای فولادی 1400/10/28 1400/11/05
مناقصه واگذاری فعالیت های خدمات عمومی، پشتیبانی (شامل نظافت، آبدارخانه و..) ساختمان 1400/10/25 1400/11/02
مناقصه خرید ایستگاه کابینتی 400-60-250 1400/10/22 1400/11/03
مناقصه واگذاری فعالیت های خدمات عمومی، پشتیبانی ( شامل نظافت، آبدارخانه و ... ) ساختمان مرکزی و ادارات تابعه 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه مصالح و احداث سوله انبار کالا واقع در ایستگاه CGS دوم شهر صنعتی لیاء متعلق به شرکت گاز استان قزوین 1400/10/21 1400/10/28
مناقصه رفع نواقص و اصلاح عبور عرضی های آسیب دیده 1400/10/19 1400/10/21
مناقصه تهیه مصالح و احداث سوله انبار کالا واقع در ایستگاه CGS دوم شهر صنعتی 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه رفع نواقص و اصلاح عبور عرضی های آسیب دیده 1400/10/18 1400/10/21
مناقصه تهیه مصالح و احداث سوله انبار کالا 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه رفع نواقص و اصلاح عبور عرضی های آسیب دیده 1400/10/18 1400/10/21
مناقصه رفع نواقص و اصلاح عبور عرضی های آسیب دیده در منطقه 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و احداث سوله انبار کالا واقع در ایستگاه CGS 1400/10/15 1400/10/28
مناقصه واگذاری گاز رسانی به حفرات خالی، تعمیرات، نگهداری، بازسازی و مقاوم سازی 1400/10/06 1400/10/07
مناقصه واگذاری گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات 1400/10/05 1400/10/07
مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات 1400/10/04 1400/10/07
مناقصه انجام عملیات نشت یابی، ضخامت سنجی تاسیسات و تفسیر فیلم های رادیو گرافی سرجوشهای فولادی 1400/10/02 1400/10/06
مناقصه انجام عملیات نشت یابی، ضخامت سنجی تاسیسات و تفسیر فیلم های رادیو گرافی سرجوشهای فولادی 1400/10/01 1400/10/06
مناقصه خرید لوله فولادی 4 و 6 اینچ در سایزهای مختلف 1400/10/01 1400/10/11
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف 1400/10/01 1400/10/04
مناقصه انجام عملیات نشت یابی، ضخامت سنجی تاسیسات و تفسیر فیلم های رادیو گرافی سرجوشهای فولادی 1400/10/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 75