مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه و نصب سیستم های حفاظت الکترونیک 1398/10/29 1398/11/12
واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی حمل و نقل (تامین خودروهای استیجاری با راننده) 1398/10/24 1398/10/28
واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی حمل و نقل (تامین خودروهای استیجاری با راننده) 1398/10/23 1398/10/28
پروژه تهیه مصالح و احداث ساختمان به متراژ 222/29 مترمربع - دیوار کشی محوطه به متراژ 100/15 متر - م... 1398/10/22 1398/10/24
خرید خدمات مشاوره ای نظارت HSE 1398/10/22 1398/11/01
فراخوان ارزیابی کیفی تهیه مصالح و احداث ساختمان اداره گاز شهر معلم کلایه 1398/10/21 1398/10/24
خرید خدمات مشاوره ی نظارت HSE در سطح شرکت گاز استان قزوین 1398/10/21 1398/10/24
پروژه گازرسانی به حفرات خالی صنایع مرحله 145 1398/10/19 رجوع به آگهی
پروژه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی حمل و نقل(تامین خودروهای استیجاری با راننده) 1398/10/19 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره ای نظارت HSE 1398/10/19 1398/10/24
صفحه 1 از 116