کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8094514 مناقصه خرید قطعات یدکی تعمیرات اساسی مکانیک انجین کلارک برای استفاده در تاسیسات استان خوزستان 1403/03/23 رجوع به آگهی
8088822 مناقصه خرید قطعات یدکی تعمیرات اساسی مکانیک انجین کلارک برای استفاده در تاسیسات استان خوزستان 1403/03/22 رجوع به آگهی
8088484 مناقصه خرید لگینگ کریر قطعه مربوط به مجموعه چارجینگ توربین های گازی 85EM استان خوزستان 1403/03/22 رجوع به آگهی
8082268 مناقصه تهیه، طبخ، بسته بندی، توزیع و سرو غذا رستوران استان خوزستان 1403/03/21 رجوع به آگهی
8075384 مناقصه تهیه، طبخ، بسته بندی، توزیع و سرو غذا رستوران استان خوزستان 1403/03/20 رجوع به آگهی
8072939 مناقصه خرید و نصب دستگاه اندازه گیری آلتراسونیک استان خوزستان 1403/03/19 رجوع به آگهی
8072885 مناقصه خرید 3 دستگاه ژنراتور 125 کیلو ولت آمپر برای نصب در ایستگاه های مخابراتی استان خوزستان 1403/03/19 رجوع به آگهی
8054970 مناقصه خرید و نصب دستگاه اندازه گیری آلتراسونیک استان خوزستان 1403/03/13 رجوع به آگهی
8054821 مناقصه خرید 3 دستگاه ژنراتور 125 کیلو ولت آمپر برای نصب در ایستگاه های مخابراتی بیدبلند استان خوزستان 1403/03/13 رجوع به آگهی
8010047 مناقصه احداث دیوار پیش ساخته بتنی شیرخانه ها و انشعابات خطوط استان خوزستان 1403/03/01 رجوع به آگهی
8006469 مناقصه خرید 3 عدد گلاب ولو 16 اینچ برای استفاده در رن های تأسیسات استان خوزستان 1403/02/31 رجوع به آگهی
8004671 مناقصه احداث دیوار پیش ساخته بتنی شیرخانه ها و انشعابات خطوط استان خوزستان 1403/02/31 رجوع به آگهی
7989337 مناقصه خرید یک دستگاه اکچویتور لاین بریک 42 اینچ استان خوزستان 1403/02/30 رجوع به آگهی
7989326 مناقصه خرید 3 عدد گلاب ولو 16 اینچ برای استفاده در رن های استان خوزستان 1403/02/30 رجوع به آگهی
7898365 مناقصه پایش سیستم های حفاظت کاتدی خطوط لوله استان تهران 1403/02/09 رجوع به آگهی
7885963 مناقصه پایش سیستم های حفاظت کاتدی خطوط لوله مدفون استان تهران 1403/02/05 رجوع به آگهی
7883627 مناقصه پایش سیستم های حفاظت کاتدی خطوط لوله مدفون استان خوزستان 1403/02/05 رجوع به آگهی
7788093 مناقصه تهیه، طبخ، بسته بندی، توزیع و سرو غذا و اداره رستوران استان خوزستان 1402/12/27 رجوع به آگهی
7787825 مناقصه تهیه،طبخ،بسته بندی، توزیع و سرو غذا و اداره رستوران استان خوزستان 1402/12/27 رجوع به آگهی
7785599 مناقصه تهیه، طبخ، بسته بندی، توزیع و سرو غذا و اداره رستوران استان خوزستان 1402/12/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 94