کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7406690 مناقصه خرید فلومیتر سیستم سوخت انجین های وارتسیلا استان خوزستان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7406560 مناقصه خرید فلومیتر سیستم سوخت انجین های وارتسیلا تأسیسات استان خوزستان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7406204 مناقصه خرید یا ساخت MAIN GAS Valve استان خوزستان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7403643 مناقصه خرید اقلام مورد نیاز تعمیرات انجین های کلارک تأسیسات استان خوزستان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7403210 مناقصه خرید یا ساخت MAIN GAS VALVE برای استفاده استان خوزستان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7276076 مناقصه ایمن سازی خط ششم سراسری استان خوزستان 1402/08/15 رجوع به آگهی
7267671 مناقصه ایمن سازی خط ششم سراسری استان خوزستان 1402/08/14 رجوع به آگهی
7260136 مناقصه بهینه سازی سیستم های مانیتورینگ تاسیسات استان خوزستان 1402/08/10 رجوع به آگهی
7257230 مناقصه بهینه سازی سیستم های مانیتورینگ تاسیسات استان خوزستان 1402/08/10 رجوع به آگهی
7255898 مناقصه خرید اقلام مورد نیاز تعمیرات انجین های کلارک تأسیسات استان خوزستان 1402/08/09 رجوع به آگهی
7253706 مناقصه خرید تجهیزات زیرساختی شبکه استان خوزستان 1402/08/09 رجوع به آگهی
7253292 مناقصه خرید یا ساخت SEAL OIL PUMP برای استفاده در تأسیسات استان خوزستان 1402/08/09 رجوع به آگهی
7253170 مناقصه خرید فلومیتر سیستم سوخت انجین های وارتسیلا استان خوزستان 1402/08/09 رجوع به آگهی
7251139 مناقصه خرید یا ساخت SEAL OIL PUMP برای استفاده در تأسیسات استان خوزستان 1402/08/08 رجوع به آگهی
7251118 مناقصه خرید فلومیتر سیستم سوخت انجین های وارتسیلا تأسیسات استان خوزستان 1402/08/08 رجوع به آگهی
7249230 مناقصه خرید اقلام مورد نیاز تعمیرات انجین های کلارک تأسیسات استان خوزستان 1402/08/08 رجوع به آگهی
7248530 مناقصه خرید یا ساخت seal oil pump برای استفاده در تاسیسات استان خوزستان 1402/08/08 رجوع به آگهی
7248166 مناقصه خرید تجهیزات زیرساختی شبکه استان خوزستان 1402/08/08 رجوع به آگهی
7165465 مناقصه احداث ساختمان پست زمینی برق 33 کیلو ولت مجتمع اداری استان خوزستان 1402/07/17 رجوع به آگهی
7159866 مناقصه احداث ساختمان پست زمینی برق 33 کیلو ولت مجتمع استان خوزستان 1402/07/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 90