مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام فعالیت های متفرقه و خدماتی 1398/09/13 رجوع به آگهی
انعقاد قرارداد حجمی عملیات نگهداری فضای سبز شهرداری 1398/03/19 1398/03/28
خرید آسفالت گرم 1398/03/13 1398/03/25
خرید آسفالت گرم 1398/03/07 رجوع به آگهی
انعقاد قرارداد اجرای بلوک فرش پیاده روها (تهیه مصالح و اجراء) 1398/02/23 رجوع به آگهی
انعقاد قرارداد اجرای بلوک فرش پیاده روها (تهیه مصالح و اجراء) 1398/02/16 رجوع به آگهی
خرید آسفالت گرم از نوع بیندر و توپکا جهت معابر سطح شهر 1398/02/14 1398/02/19
خرید آسفالت گرم 1398/02/09 رجوع به آگهی
خرید آسفالت گرم 1398/02/02 رجوع به آگهی
اجاره جایگاه تک منظوره GNC 1398/01/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7