مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه و اجرای ایزوگام 1400/10/04 1400/10/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تهیه تبلت 1400/10/01 1400/10/05
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه و اجرای آسفالت محوطه مدارس 1400/09/25 1400/09/30
مناقصه تهیه و نصب ایزوگام 1400/09/25 1400/09/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تهیه تبلت 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه تهیه کولر و حمل 1400/09/07 1400/09/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تهیه ماشین تراش ( cnc ) و حمل تا محل تحویل و تخلیه و نصب در محل همراه آموزش کار با دستگاه 1400/09/07 1400/09/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل مدرسه استثنایی 1400/09/02 1400/09/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث مدرسه 6 کلاسه شهرستان کنگان (شیرینو) 1400/08/19 1400/08/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل مدرسه 12 کلاسه 1400/08/19 1400/08/23
مناقصه ماشین تراش ( cnc ) 1400/08/18 1400/08/20
مناقصه تهیه تبلت 1400/08/17 1400/08/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث دبستان 6کلاسه 1400/08/10 1400/08/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل مدرسه 1400/08/10 1400/08/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث دبستان 12 کلاسه 1400/08/09 1400/08/11
مناقصه احداث دبستان 12 کلاسه 1400/08/09 1400/08/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تهیه کولر و حمل تا محل تحویل و تخلیه و نصب در محل 1400/08/05 1400/08/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تهیه تجهیزات اداری(رایانه و لپ تاپ) 1400/08/05 1400/08/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل مدرسه 12 کلاسه 1400/06/31 1400/07/04
مناقصه تکمیل دبیرستان 12 کلاسه شریعتی 1400/06/09 1400/06/14
صفحه 1 از 10