مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5980605 مناقصه علائم ترافیکی- کف شو - WASH WATER AND PROCESS WATER PH NEUTRALIZER - ورق عایق کاری آلومینیومی - ورق و راد دفلکتور - MAGNESIUM AL.HYDROXIDE CARBONAT HYDRAT-DHT4A 1401/09/03 رجوع به آگهی
5972312 مناقصه علائم ترافیکی- کف شو FLOOR WEIGHING- WASH WATER AND PROCESS WATER PH NEUTRALIZER 1401/09/01 رجوع به آگهی
5936093 مناقصه عملیات تخریب و بازسازی اتاقک های ضد حریق سایکلون کوره های الفین 1401/08/21 1401/08/29
5935505 مناقصه عملیات تخریب و بازسازی اتاقک های ضد حریق 1401/08/21 1401/08/29
5929378 مناقصه تعویض عایق سرد و گرم و کاور عایق خطوط و تجهیزات واحد الفین و EO/EG 1401/08/18 1401/08/24
5926304 مناقصه تعویض عایق سرد و گرم و کاور عایق خطوط و تجهیزات و EO/EG 1401/08/17 1401/08/24
5925434 مناقصه عملیات تخریب و بازسازی اتاقک های ضد حریق سایکلون کوره های الفین 1401/08/17 1401/08/29
5906119 مناقصه تعویض عایق سرد و گرم و کاور عایق خطوط و تجهیزات واحد الفین و EO/EG 1401/08/11 1401/08/24
5839924 مناقصه اجرای پروژه تامین متریال ساخت و نصب آسانسور دوم 1401/08/01 1401/08/07
5810533 مناقصه واگذاری اجرای پروژه ، تامین متریال ، ساخت و نصب آسانسور 1401/07/27 1401/08/07
5810448 مناقصه عملیات رادیوگرافی صنعتی 1401/07/27 1401/08/04
5803337 مناقصه عملیات رادیوگرافی صنعتی 1401/07/25 1401/08/04
5730603 مناقصه به روزرسانی دو دستگاه PLC واحد UT سایت 1401/07/07 1401/07/12
5714251 مناقصه به روزرسانی دو دستگاه PLC واحد UT 1401/06/30 1401/07/12
5659868 مناقصه STRUCTURES AND TANKS - PALLET POLEMER - LAMPS,LAMPFITTING AND ACCESSORIES 1401/06/15 رجوع به آگهی
5655343 مناقصه انجام عملیات بازسازی و ری تیوب یک دستگاه بویلر واتر تیوب 1401/06/14 1401/06/19
5652754 مناقصه " (GAS TURBINE "GT-4701 MS6002D NUOVO PIGNONE (GE- STRUCTURES AND TANKS (DAILY TANK FOR SULFURIC ACID MAT:SS. 316 1401/06/13 رجوع به آگهی
5644671 مناقصه انجام عملیات بازسازی و ری تیوب یک دستگاه بویلر واتر تیوب 1401/06/10 1401/06/19
5626505 مناقصه رنگ آمیزی تجهیزات و سازه های فلزی مجتمع 1401/06/06 1401/06/13
5626427 مناقصه جمع آوری پساب فلرهای مجتمع و اتصال آن به واحد MBR 1401/06/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 162