مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری امور خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان و اداره رستوران 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان و اداره رستوران های شرکت 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه تامین و نصب تجهیزات پایش آنلاین آلاینده های زیست محیطی 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه تامین و نصب تجهیزات پایش آنلاین آلاینده های زیست محیطی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه پیمانکار معماری - -کامپوزیت - سقف کاذب - تهیه و طبخ غذا - تامین نیروی انسانی- جرثقیل 25 و 10 تن 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه تامین و نصب تجهیزات پایش آنلاین آلاینده های زیست محیطی 1400/08/22 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تعمیر و آماده به کاری کابل آبگرد کوره 1400/08/10 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تعمیر و آماده به کاری کابل آبگرد کوره 1400/08/09 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و طبخ غذا - پیمانکار ابنیه 1400/07/08 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار ماشین آلات مورد نیاز جهت پاکسازی مذاب سرباره، فولاد سازی و واحد انبارها 1400/04/26 رجوع به آگهی
مناقصه تامین فلومیتر و ترانسمیتر 1400/04/13 1400/04/20
مناقصه تامین فلومیتر و ترانسمیتر مورد نیاز 1400/03/26 رجوع به آگهی
مناقصه تامین فلومیتر و ترانسمیتر مورد نیاز 1400/03/26 رجوع به آگهی
مناقصه تامین صفحه سنگ مورد نیاز 1400/02/09 1400/02/12
مناقصه تامین صفحه سنگ مورد نیاز 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه تامین 1000 تن قراضه شرد شده درجه یک و 1000 تن قراضه سنگین ویژه 1400/01/19 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات نگهداری، تعمیرات وپشتیبانی سیستم های برودتی صنعتی 1400/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذی در ساختمان ها و محوطه ها 1400/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه تامین قراضه شرد شده درجه یک و قراضه سنگین ویژه مورد نیاز 1400/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه تامین سنباده 1400/01/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11