مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید انواع کنتور - انواع سرکابل و مفصل 1400/10/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری کلیه عملیات برق رسانی 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه خرید انواع کنتور - انواع سرکابل و مفصل 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات مربوط به برون سپاری بهره برداری و اتفاقات اداره توزیع برق 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات مربوط به برون سپاری بهره برداری و اتفاقات اداره توزیع برق 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری کلیه عملیات برق رسانی 1400/10/18 1400/10/23
مناقصه خرید انواع پایه بتونی H - سیم آلومینیوم فولاد فاکس نمره 50 - انواع لوازم فلزی شبکه -مقره سوزنی یکپارچه 1400/10/14 1400/10/19
مناقصه خرید انواع پایه بتونی H - سیم آلومینیوم فولاد فاکس نمره 50 - انواع لوازم فلزی شبکه - مقره سوزنی یکپارچه 1400/10/12 1400/10/19
مناقصه خرید ۱۶۰۰ عدد انواع فیوز کات اوت پلیمری- خرید ۱۵ دستگاه ترانسفورماتور هوایی کم تلفات (AB) هرمتیک 1400/10/08 1400/10/13
مناقصه خرید یکدستگاه خودروی تک و خرید دو دستگاه خودروی جفت 1400/10/08 1400/10/12
مناقصه خرید ۱۶۰۰ عدد انواع فیوز کات اوت پلیمری- خرید ۱۵ دستگاه ترانسفورماتور هوایی کم تلفات (AB) هرمتیک 1400/10/07 1400/10/13
مناقصه خرید یکدستگاه خودروی تک با تناژ 19 تن و با قدرت 24 اسب بخار 1400/10/07 1400/10/12
مناقصه واگذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه شرکت 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات (خرید انواع کنتور ـ خرید انواع سرکابل و مفصل ) 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات (خرید انواع کنتور ـ خرید انواع سرکابل و مفصل ) 1400/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه کنتور سه فاز فهام 1400/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 846.995 دستگاه کنتور تک فاز چند تعرفه ریلی با امکان قطع و وصل بار 1400/09/21 1400/09/25
مناقصه خرید کنتور تک فاز چند تعرفه ریلی با امکان قطع و وصل بار 1400/09/20 1400/09/25
مناقصه خرید ۱۲۵۳ عددانواع پایه بتونی گرد 1400/09/18 1400/09/18
مناقصه خرید انواع لوازم فلزی شبکه - انواع فیوز کات اوت پلیمری - کنتور دیجیتال سه فاز دیماندی چند تعرفه - مقره کششی شیشه ای - انواع پایه بتونی H -انواع پایه فلزی شبکه - انواع پایه بتونی گرد - انواع... 1400/09/15 1400/09/18
صفحه 1 از 43