مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع 1400/10/27 1400/11/10
مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1400/10/25 1400/11/10
مناقصه سرویس و نگهداری آسانسورهای مجتمع 1400/03/22 1400/04/07
مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی 1400/03/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی مجتمع دانشگاهی 1400/03/22 1400/04/07
مناقصه سرویس و نگهداری آسانسورهای مجتمع 1400/03/22 رجوع به آگهی
مناقصه سرویس ایاب و ذهاب 1400/03/18 رجوع به آگهی
مناقصه سرویس و نگهداری آسانسورهای مجتمع دانشگاهی 1400/02/11 رجوع به آگهی
مناقصه سرویس و نگهداری آسانسورهای مجتمع دانشگاهی 1400/02/11 رجوع به آگهی
مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1399/12/12 رجوع به آگهی
مناقصه سرویس و نگهداری آسانسورهای مجتمع دانشگاهی 1399/11/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری تاسیسات ساختمان ستادی 2 1399/08/20 1399/09/03
مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی مجتمع دانشگاهی 1399/07/28 1399/08/12
مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سامانه جامع نظارت تصویری مجتمع 1399/06/19 رجوع به آگهی
مناقصه سرویس و نگهداری آسانسورهای ساختمان 1399/05/14 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق مجتمع دانشگاهی 1399/05/14 1399/05/28
مناقصه سرویس و نگهداری آسانسورهای ساختمان ها 1399/05/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حجمی امور خدمات نظافتی و انجام امور مربوط 1399/04/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق مجتمع دانشگاهی 1399/04/09 1399/04/22
مناقصه واگذاری حجمی امور خدمات نظافتی و انجام امور مربوط 1399/02/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 26