مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید لایسنس آنتی ویروس ESET 1397/12/01 1397/12/14
سرویس و نگهداری آسانسورهای ساختمان های دانشگاه 1397/11/27 رجوع به آگهی
سرویس و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی 1397/11/27 رجوع به آگهی
سرویس و نگهداری آسانسورها - سرویس و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی 1397/11/25 رجوع به آگهی
طبخ و توزیع غذایی نیمروز 1397/11/24 رجوع به آگهی
سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1397/11/13 رجوع به آگهی
خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور مسافربر 1397/11/13 1397/11/28
سرویس ایاب و ذهاب کارکنان - خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور مسافربر 1397/11/11 رجوع به آگهی
خرید دستگاه zeta sizer 1397/10/19 1397/11/03
خرید لایسنس آنتی ویروس ESET 1397/10/19 1397/11/03
صفحه 1 از 44