مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
نظارت کارگاهی و عالی بر پروژه لوله گذاری شبکه توزیع آب و جمع آوری و نصب انشعاب فاضلاب 1397/09/17 1397/09/24
انجام عملیات امداد و تعمیرات و بازسازی شبکه توزیع آب و انشعابات 1397/04/11 1397/04/20
انجام عملیات امداد و تعمیرات و بازسازی شبکه توزیع آب و انشعابات 1397/02/17 1397/02/26
انجام خدمات حسابداری شامل : رسیدگی، ممیزی و ثبت اسناد مالی، تهیه گزارشات فصلی خرید و فروش، تهیه اظها... 1396/12/20 1396/12/27
اصلاحیه-انجام عملیات امداد و تعمیرات و بازسازی شبکه توزیع آب و انشعابات 1396/12/07 رجوع به آگهی
انجام خدمات نگهداری فضای سبز شامل محوطه های چمن کاری، گل کاری و گیاهان آپارتمانی، درختکاری و زیباساز... 1396/12/05 1396/12/09
انجام خدمات حسابداری شامل : رسیدگی، ممیزی و ثبت اسناد مالی، تهیه گزارشات فصلی خرید و فروش، تهیه اظها... 1396/11/28 1396/12/05
انجام خدمات وظایف نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمانهای اداری، تاسیسات و تجهیزات 1396/11/28 1396/12/05
انجام خدمات نگهداری فضای سبز شامل محوطه های چمن کاری، گل کاری و گیاهان آپارتمانی، درختکاری و زیباساز... 1396/11/09 1396/11/16
اصلاحیه انجام خدمات وظایف نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمانهای اداری، تاسیسات و تجهیزات شرکت آب و فاضل... 1396/11/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 28