مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
راه اندازی پردیس کودک و نوجوان 1399/09/09 رجوع به آگهی
خرید 4 دستگاه تلویزیون شهری 1399/05/13 رجوع به آگهی
خرید 4 دستگاه تلویزیون شهری به ابعاد32/9 به همراه متعلقات مربوطه جهت تماشاخانه سیار 1399/05/11 1399/05/14
خرید 4 دستگاه تلویزیون شهری به ابعاد ۹/۳۲ به همراه متعلقات مربوطه جهت تماشاخانه سیار 1399/05/11 1399/05/14
انجام خدمات چاپ و صحافی کتب و سایر محصولات مورد نیاز کانون 1399/04/17 1399/04/19
انجام خدمات چاپ و صحافی کتب و سایر محصولات 1399/04/14 1399/04/19
انجام خدمات چاپ و صحافی کتب و سایر محصولات مورد نیاز کانون 1399/04/14 رجوع به آگهی
تهیه و خرید پکیج (اتاق) 4 دستگاه تماشاخانه سیار 1399/04/09 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 4 دستگاه تلویزیون شهری به ابعاد32/9 به همراه متعلقات مربوطه جهت تماشاخ... 1399/04/08 1399/04/11
خرید 4 دستگاه تلویزیون شهری به ابعاد 9/32 به همراه متعلقات مربوطه جهت تماشاخانه سیار مورد نیاز کانون 1399/04/08 1399/04/11
صفحه 1 از 14