مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه بازپیرایی خیابان 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بازپیرایی خیابان 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه بازپیرایی خیابان 1400/10/01 1400/10/08
مناقصه اجرای سیستم آبیاری مکانیکی پیاده رو خیابان 1400/07/03 رجوع به آگهی
مناقصه ایمن سازی تاسیسات برقی و روشنایی بوستان 1400/07/03 1400/07/11
مناقصه تعمیرات اساسی فضای ورزشی روباز 1400/06/29 رجوع به آگهی
مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای محدوده منطقه 1400/06/06 1400/06/14
مناقصه نگهداری فضای سبز 1400/05/10 1400/05/19
مناقصه احداث کانال خیابان 1400/04/07 1400/04/19
مناقصه پیمان تنظیف شهری و رفع سدمعبر 1400/02/26 1400/03/04
مناقصه پیمان تنظیف شهری و رفع سد معبر 1400/02/26 1400/03/04
مناقصه تنظیف شهری ( رفت و روب و جمع آوری زباله) 1399/12/09 1399/12/18
مناقصه احداث پارک آبشار ( آبنمای صخره ای آب و کوه ) 1399/11/30 رجوع به آگهی
مناقصه احداث بوستان 1399/11/29 رجوع به آگهی
مناقصه بکارگیری یک دستگاه مینی لودر 1399/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب نام های مناسب و زیبا جهت احداث پارک 28 هکتاری واقع در اراضی 1399/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای خط انتقال آب چاه میدان 1399/07/27 1399/08/05
مناقصه اجرای خط انتقال آب چاه 1399/07/24 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ادامه مسیل 1399/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه جمع آوری آبهای سطحی 1399/07/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19