مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ساخت سازه هاپر و سیستم فرونشانی 1400/11/01 1400/11/06
مناقصه انجام عملیات ساخت هایر و سیستم فرونشانی گرد و غبار 1400/10/30 1400/10/29
مناقصه انجام عملیات ساخت هایر و سیستم فرونشانی گرد و غبار مه پوش سنگ شکن 1400/10/29 1400/10/29
مناقصه راهبری نیروهای انسانی کارشناس ، تکنسین، اپراتور و خدماتی شاغل در واحدهای عملیاتی 1400/10/23 1400/10/28
مناقصه راهبری نیروهای انسانی کارشناس،تکنسین،اپراتور،تعمیرکار،خدماتی و غیره در واحدهای تولید شمش آلومینیوم 1400/10/23 1400/10/28
مناقصه راهبری نیروهای انسانی کارشناس، تکنسین، اپراتور تعمیر کار خدماتی و غیره شاغل ـ راهبری نیروهای انسانی کارشناس، تکنسین، اپراتور و خدماتی شاغل 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری نیروهای انسانی کارشناس، تکنسین، اپراتور تعمیر کار خدماتی و غیره شاغل ـ راهبری نیروهای انسانی کارشناس، تکنسین، اپراتور و خدماتی شاغل 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه تامین 5.000تن بلوک پخته آند 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام عملیات آماده سازی ،استخراج بوکسیت و باطله های معدنی و حمل مصالح معدنی به دپوهای معادن گلبینی دو و سه 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه واگذاری: - انجام عملیات آماده سازی -استخراج بوکسیت و باطله های معدنی و حمل مصالح معدنی به دپوهای مورد نظر در معادن بوکسیت 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای استخراج،بارگیری و حمل مواد معدنی در معدن بوکسیت سنگتراش دو 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه انجام عملیات آماده سازی ،استخراج بوکسیت و باطله های معدنی و حمل مصالح معدنی به دپوهای معدن 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه واگذاری: - انجام عملیات آماده سازی -استخراج بوکسیت و باطله های معدنی و حمل مصالح معدنی به دپوهای مورد نظر در معادن بوکسیت 1400/10/18 1400/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات تهیه ،تامین، ساخت و نصب سیلو 65 متر مکعبی ذخیره آلفا آلومینا 1400/10/14 1400/10/22
مناقصه انجام عملیات تهیه، تامین، ساخت، نصب و تحویل سیلوی 65 مترمکعبی ذخیره آلفا آلومینا 1400/10/13 1400/10/22
مناقصه انجام عملیات تهیه، تامین، ساخت، نصب و تحویل سیلوی 65 مترمکعبی ذخیره آلفا آلومینا 1400/10/12 1400/10/22
مناقصه واگذاری راهبری نیروهای انسانی کارشناس، تکنسین، تعمیرکار و کارگر خدماتی در واحدهای تعمیراتی شاغل 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای راهبری نیروهای انسانی کارشناس، تکنسین،تعمیرکار و کارگر خدماتی 1400/10/10 1400/10/15
مناقصه واگذاری راهبری نیروهای انسانی کارشناس، تکنسین، تعمیرکار و کارگر خدماتی در واحدهای تعمیراتی شاغل 1400/10/09 1400/10/15
مناقصه تأمین بلوک پخته آند 1400/10/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 57