مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تولید تخم نوغان والد (P):پرورش تعداد 30 جعبه تخم نوغان احداد (2P) و تولید تخم نوغان والد Pبه تعداد 1000 جعبه و .... 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه خرید تخم نوغان هیبرید 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تخم نوغان هیبرید وارداتی مورد نیاز 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه تخم نوغان هیبرید 1400/10/13 1400/10/18
مناقصه خرید تخم نوغان هیبرید وارداتی 1400/10/13 1400/10/18
مناقصه تولید تخم نوغان والد 1400/10/13 1400/10/18
مناقصه کنگره گیاهان دارویی مکانیزاسیون و فرآوری 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری 1400/08/16 1400/08/22
مناقصه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری 1400/08/16 1400/08/22
مناقصه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری 1400/08/16 1400/08/22
مناقصه انتخاب مشاور راهبردی ستادی طرح سامانه های نوین آبیاری 1400/08/05 1400/08/08
مناقصه انتخاب مشاور راهبردی ستادی طرح سامانه های نوین آبیاری 1400/08/04 1400/08/08
مناقصه انتخاب مشاور راهبردی ستادی طرح سامانه های نوین آبیاری 1400/08/04 1400/08/08
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی جهت انتخاب مشاور راهبردی ستادی طرح سامانه های نوین آبیاری 1400/08/03 1400/08/08
مناقصه احداث زیرساخت، بازسازی و احداث ساختمان شماره یک جوجه کشی 1400/07/04 1400/07/07
مناقصه احداث زیرساخت، بازسازی و احداث ساختمان شماره یک جوجه کشی 1400/07/04 1400/07/07
مناقصه احداث زیرساخت ، بازسازی و احداث ساختمان شماره یک جوجه کشی 1400/07/03 1400/07/07
مناقصه خرید خدمات حجمی در ایستگاههای امور دام (شامل ایستگاه اصلاح نژادگاو بومی فومن ، اردک بومی) 1400/06/30 1400/07/03
مناقصه پرورش و اصلاح نژاد گاو بومی شهرستان 1400/06/09 1400/06/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام امور خدماتی ، نظافت و پشتیبانی 1400/06/03 1400/06/07
صفحه 1 از 95