مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5972509 مناقصه تولید تخم نوغان والد (P) پرورش تعداد 42 جعبه تخم نوغان اجداد (P2) و تولید تخم نوغان والد P به تعداد 1375 جعبه - پرورش و تولید 110 واریته از بانک ژن کرم ابریشم 1401/09/01 1401/09/06
5968746 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تخم نوغان هیبرید وارداتی مورد نیاز مرکز توسعه نوغانداری کشور 1401/08/30 1401/09/06
5968742 مناقصه تولید تخم نوغان مورد نیاز مرکز توسعه نوغانداری کشور 1401/08/30 1401/09/06
5967476 مناقصه خرید تخم نوغان هیبرید وارداتی مورد نیاز مرکز توسعه نوغانداری 1401/08/30 1401/09/06
5967028 مناقصه تولید تخم نوغان والد (P) پرورش تعداد 42 جعبه تخم نوغان اجداد (P2) و تولید تخم نوغان والد P به تعداد 1375 جعبه - پرورش و تولید 110 واریته از بانک ژن کرم ابریشم و ... 1401/08/30 1401/09/06
5814877 مناقصه اجاره تعداد 14/ چهارده دستگاه خودروی سواری از نوع پژو405،پژو پارس ، رنو l90 نود و سمند مدل 1397 به بالا. 1401/07/28 1401/08/03
5774449 مناقصه واگذاری امور نگهداری و پشتیبانی رایانه و تجهیزات رایانه ای و شبکه و مرکز داده 1401/07/19 1401/07/24
5770773 مناقصه واگذاری امور نگهداری و پشتیبانی و تجهیزات رایانه ای و شبکه و مرکز داده و امنیت ساختمان ستادی 1401/07/18 1401/07/24
5767277 مناقصه واگذاری خدمات حجمی مدیریت امور اراضی 1401/07/17 1401/07/21
5656492 مناقصه واگذاری خدمات حجمی مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان 1401/06/14 1401/06/19
5656472 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره تعداد 18/ هیجده دستگاه خودروی سواری از نوع پژو405،پژو پارس ، رنو l90 نود و سمند مدل 1397 به بالا. 1401/06/14 1401/06/19
5639285 مناقصه انتخاب مشاور طرح سامانه مدیریت معاملات و توزیع کالای کشاورزی ( تحلیل، طراحی، معماری اطلاعات ، برنامه نویسی، پیاده سازی، انتقال داده ، پشتیبانی و نگهداری سامانه ) 1401/06/09 1401/06/13
5636019 مناقصه انتخاب مشاور طرح سامانه مدیریت معاملات و توزیع کالای کشاورزی ( تحلیل، طراحی، معماری اطلاعات ، برنامه نویسی، پیاده سازی، انتقال داده ، پشتیبانی و نگهداری سامانه ) 1401/06/08 1401/06/13
5635567 مناقصه انتخاب مشاور طرح سامانه مدیریت معاملات و توزیع کالای کشاورزی 1401/06/08 1401/06/13
5624788 مناقصه hereinafier will be referred as assc a subsudiay=ry of the ministry of agricultural tihad of ir of iran is considering the purchase of 2500.00+5% mts of granular triple super phosphate in 3000... 1401/06/05 رجوع به آگهی
5622515 مناقصه خرید یک دستگاه ارزیابی کیفی و کمی اسپرم MIHI TUBE 1401/06/05 1401/06/07
5619987 مناقصه خرید یک دستگاه ارزیابی کیفی و کمی اسپرم MIHI TUBE 1401/06/03 1401/06/07
5619570 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید یک دستگاه ارزیابی کیفی و کمی اسپرم 1401/06/03 1401/06/07
5617887 مناقصه ministtry of of agricultural gihad of ir of iran considering the purchase of 150000+5% mts of granular potassium sulphate gsop in 3000mts +%-5% 40000mts +5%and 50000mts + 5% cargoes 1401/06/02 رجوع به آگهی
5617616 مناقصه AGRICULTURAL SUPPORT SERVICE.comPANY 1401/06/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 99