کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7410885 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اصلاح و تقویت شبکه تغذیه و توزیع (طرح بازنگری)مشهد استان خراسان رضوی 1402/09/15 1402/09/21
7410869 مناقصه خرید ویدئو وال ،کنترلر، سازه فلزی آلومنیومی و کابل HDMI استان خراسان رضوی 1402/09/15 1402/09/19
7407763 مناقصه واگذاری اصلاح و تقویت شبکه تغذیه و توزیع طرح بازنگری استان خراسان رضوی 1402/09/15 1402/09/21
7403514 مناقصه خرید ویدئو وال ،کنترلر سازه فلزی آلومنیومی و کابل HDMI استان خراسان رضوی 1402/09/14 1402/09/19
7403162 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ویدئو وال، کنترلر، سازه فلزی آلومینیومی و کابل HDMI استان خراسان رضوی 1402/09/14 1402/09/19
7396419 مناقصه نصب انشعابات متفرقه گازرسانی استان خراسان رضوی 1402/09/12 1402/09/16
7394031 مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب انشعابات متفرقه شرق استان خراسان رضوی 1402/09/12 1402/09/16
7389900 مناقصه خدمات حمل و نقل و تأمین خودروهای استیجاری مورد نیاز استان خراسان جنوبی 1402/09/11 1402/09/18
7389492 مناقصه نصب انشعابات متفرقه مناطق گازرسانی استان خراسان رضوی 1402/09/11 1402/09/16
7382409 مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پایش فرایندهای تولیدکالا در سطح استان و پایش کارگاههای عایقکاری ساخت انشعابات و استان خراسان رضوی 1402/09/07 1402/09/08
7382386 مناقصه عمومی یک مرحله ای کارهای باقیمانده برقی وساختمانی حصار حاج اسماعیل و تقی آباد کلات استان خراسان رضوی 1402/09/07 1402/09/08
7382325 مناقصه عمومی یک مرحله ای کارهای باقیمانده ساختمان عملیاتی قوچان استان خراسان رضوی 1402/09/07 1402/09/08
7376405 مناقصه خرید 10 عدد ترانس رکتیفایر سوئیچینگ استان خراسان رضوی 1402/09/06 1402/09/13
7376347 مناقصه انجام خدمات ،امداد ،گازبانی قرائت کنتور خدمات عمومی و مشترکین تعمیرات شبکه و انشعابات و تأسیسات گازرسانی شهرستان استان خراسان شمالی 1402/09/06 1402/09/09
7375681 مناقصه احداث ساختمان پست امداد استان خراسان رضوی 1402/09/06 1402/09/09
7373291 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث ساختمان پست امداد استان خراسان رضوی 1402/09/05 1402/09/09
7372898 مناقصه انجام کارهای باقیمانده ساختمان عملیاتی استان خراسان رضوی 1402/09/05 1402/09/08
7372292 مناقصه واگذاری خدمات پایش فرایندهای تولید کالا پایش عملکرد کارگاههای عایقکاری ساخت انشعابات آزمایشگاههای تست سرجوش و تاسیسات در حال بهره برداری در سطح استان استان خراسان رضوی 1402/09/05 1402/09/08
7370946 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اجرای سیستم اعلان واطفاء حریق محوطه و انبارها استان خراسان رضوی 1402/09/05 1402/09/08
7370899 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث ساختمان عملیاتی اداره گاز ناحیه خواف استان خراسان رضوی 1402/09/05 1402/09/08
صفحه 1 از 245