مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه شبکه ،نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور در ناحیه گازرسانی گناباد و بجستان 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه ساخت سطح شیبدار درب ورودی اصلی جهت معلولین ساختمان عملیاتی اداره گاز 1400/10/29 1400/10/30
مناقصه خرید مینی بیل مکانیکی 1400/10/29 1400/11/02
مناقصه اجرای پنجره دوجداره 1400/10/28 1400/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه توزیع گازرسانی 1400/10/28 1400/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای گازرسانی به روستاهای محور 1400/10/28 1400/11/06
مناقصه خرید یک دستگاه مینی بیل مکانیکی 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه خرید مینی بیل مکانیکی 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه خرید مینی بیل مکانیکی 1400/10/26 1400/11/02
مناقصه احداث ساختمان عملیاتی 1400/10/25 1400/11/07
مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، تعویض کنتور و رفع نشتی، گازبانی و... ناحیه گازرسانی 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه گازرسانی به باقیمانده صنایع 1400/10/25 1400/10/30
مناقصه گاز رسانی 1400/10/25 1400/10/30
مناقصه کابل کشی ایستگاه TBS 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات اتاق پست برق 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه گازرسانی به باقیمانده صنایع 1400/10/22 1400/10/30
مناقصه خدمات بهره برداری و امداد، وصول مطالبات، تعویض کنتور و رفع نشتی ، گازبانی 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه گازرسانی به باقیمانده صنایع 1400/10/22 1400/10/30
مناقصه گازرسانی 1400/10/22 1400/10/30
مناقصه گازرسانی به باقیمانده صنایع استان 1400/10/22 1400/10/30
صفحه 1 از 193