مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
نظارت بر عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی در سطح نواحی استان 1398/07/01 1398/07/10
خدمات بهره برداری و امداد، وصول مطالبات، گازبانی، رفع نشتی، و تعویض کنتور و... ناحیه گازرسانی 1398/06/28 1398/07/03
بازرسی، شارژ و تست هیدرواستاتیک خاموش کننده ها و نگهداشت و اصلاح سیستم های اعلان و اطفا حریق 1398/06/27 1398/06/31
خدمات بهره برداری و امداد، وصول مطالبات، گازبانی، رفع نشتی، و تعویض کنتور و... 1398/06/27 1398/07/03
بازرسی، شارژ و تست هیدرواستاتیک خاموش کننده ها و نگهداشت و اصلاح سیستم های اعلان و اطفا حریق 1398/06/26 1398/06/31
بازرسی، شارژ و تست هیدرواستاتیک خاموش کننده ها و نگهداشت و اصلاح سیستم های اعلان و اطفا حریق 1398/06/26 1398/06/31
اصلاح شبکه و مقاوم سازی خطوط تغذیه و توزیع در حال بهره برداری 1398/06/25 رجوع به آگهی
واگذاری اصلاح شبکه و مقاوم سازی خطوط تغذیه و توزیع در حال بهره برداری 1398/06/25 1398/06/30
خدمات بهره برداری و امداد ،وصول مطالبات ،تعویض کنتور و رفع نشتی 1398/06/24 رجوع به آگهی
واگذاری اصلاح شبکه و مقاوم سازی خطوط تغذیه و توزیع در حال بهره برداری 1398/06/23 1398/06/30
صفحه 1 از 221