مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6001347 مناقصه خرید 30000 عدد اتصال مهره ماسوره مفصلی سایز یک اینچ 1401/09/09 1401/09/16
5998121 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 30000 عدد مهره ماسوره مفصلی سایز یک اینچ 1401/09/09 1401/09/16
5998031 مناقصه عمومی یک مرحله ای شیرهای سماوری جوشی مدفون 1401/09/09 1401/09/16
5998000 مناقصه خرید شیرهای سماوری جوشی مدفون 1401/09/09 1401/09/16
5991252 مناقصه خرید کنتورهای توربینی 1401/09/07 1401/09/12
5989908 مناقصه خرید تصحیح کننده 1401/09/07 رجوع به آگهی
5986918 مناقصه خرید کنتورهای توربینی 1401/09/06 1401/09/12
5984998 مناقصه خرید تصحیح کننده 1401/09/06 رجوع به آگهی
5981351 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کنتورهای توربینی 1401/09/05 1401/09/12
5981276 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تصحیح کننده 1401/09/05 1401/09/12
5981203 مناقصه خرید تصحیح کننده 1401/09/05 رجوع به آگهی
5980981 مناقصه خرید کنتورهای توربینی 1401/09/05 رجوع به آگهی
5952660 مناقصه انجام کارهای باقیمانده تکمیلی ساختمان عملیاتی اداره گاز 1401/08/25 1401/08/30
5952298 مناقصه واگذاری خدمات امداد 1401/08/25 1401/09/01
5951529 مناقصه انجام کارهای باقیمانده تکمیلی ساختمان عملیاتی 1401/08/24 1401/08/30
5945877 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خدمات امداد 1401/08/23 1401/09/01
5942087 مناقصه واگذاری انجام کارهای باقیمانده (تکمیلی)ساختمان 1401/08/22 1401/08/28
5938965 مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور 1401/08/22 1401/08/28
5934837 مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور سطح ناحیه گازرسانی 1401/08/21 1401/08/28
5933036 مناقصه انجام کارهای باقیمانده (تکمیلی )ساختمان عملیاتی اداره گاز 1401/08/19 1401/08/28
صفحه 1 از 215