کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7402704 مناقصه تخاب مشاور - نظارت و خدمات مهندسی (کنترل و پایش) استان فارس 1402/09/14 رجوع به آگهی
7392964 مناقصه عملیات اجرای انسداد چاه های غیر مجاز استان فارس 1402/09/11 1402/09/14
7386307 مناقصه عملیات اجرای انسداد چاه های غیر مجاز استان فارس 1402/09/08 1402/09/14
7385309 مناقصه عملیات انسداد چاه های غیر مجاز در سطح استان فارس استان فارس 1402/09/08 1402/09/14
7294386 مناقصه واگذاری خدمات برون سپاری حفاظت فیزیکی بخشی از تاسیسات تابعه: تامین نیروهای نگهبانی استان فارس 1402/08/21 1402/08/28
7292909 مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات برون سپاری حفاظت فیزیکی بخشی از تاسیسات تابعه شرکت سهامی آب منطقه ای فارس استان فارس 1402/08/21 1402/08/28
7271200 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس 1402/08/14 1402/08/20
7268744 مناقصه خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی و تاسیسات آبی در حوزه های آبریز رودخانه ها استان فارس 1402/08/14 1402/08/20
7229028 مناقصه خدمات نظارت بر اجرای (فاز اول) عملیات مرکز رصد و پایش مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس استان فارس 1402/08/02 1402/08/06
7216380 مناقصه خدمات سامانه پایش منابع و مصارف آب استان فارس 1402/07/30 رجوع به آگهی
7204927 مناقصه اجرای عملیات انسداد چاه های غیر مجاز استان فارس 1402/07/25 1402/07/30
7200522 مناقصه اجرای عملیات انسداد چاههای غیر مجاز شامل پر کردن چاه غیر مجاز استان فارس 1402/07/24 1402/07/30
7199223 مناقصه عملیات انسداد چاه های غیر مجاز در سطح استان استان فارس 1402/07/24 1402/07/30
7192386 مناقصه خرید و نصب کنتور حجمی (فلومتر) به منظور نصب بر روی خط لوله خروجی 48 اینچی استان فارس 1402/07/22 رجوع به آگهی
7173164 مناقصه عملیات مرکز رصد و پایش مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی شرکت سهامی آب منطقه ای استان فارس 1402/07/18 1402/07/22
7164964 مناقصه انتخاب مشاورخدمات سامانه پایش منابع و مصارف آب استان فارس 1402/07/17 رجوع به آگهی
7109231 مناقصه خدمات بهره برداری ،نگهداری تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد استان فارس 1402/07/08 1402/07/13
7107234 مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد و نیروگاه درودزن و تاسیسات وابسته استان فارس 1402/07/08 1402/07/13
7092778 مناقصه عملیات ژئوتکنیک و آزمایشگاه مستقر در خط آبرسانی به جنت شهر استان فارس 1402/07/05 1402/07/08
7092050 مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی استان استان فارس 1402/07/05 1402/07/12
صفحه 1 از 64