مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6002069 مناقصه واگذاری تکمیل ساختمان آتش نشانی 1401/09/10 رجوع به آگهی
5983979 مناقصه عمومی یک مرحله ای دیوارکشی زمینهای شهرداری 1401/09/05 1401/09/10
5981950 مناقصه دیوارکشی زمین های شهرداری جهت اخذ سند 1401/09/05 رجوع به آگهی
5978774 مناقصه واگذاری تکمیل ساختمان آتش نشانی 1401/09/03 رجوع به آگهی
5978199 مناقصه فاز دوم مجتمع ورزشی پارک جوان 1401/09/02 1401/09/10
5977905 مناقصه تکمیل کانال جاده 1401/09/02 1401/09/10
5977350 مناقصه فاز دوم مجتمع ورزشی - تکمیل کانال جاده 1401/09/02 رجوع به آگهی
5962372 مناقصه فاز سوم ممیزی و gis سطح شهر 1401/08/29 رجوع به آگهی
5958960 مناقصه دیوارکشی زمین های شهرداری جهت اخذ سند 1401/08/28 رجوع به آگهی
5952392 مناقصه فاز دوم مجتمع ورزشی-تکمیل کانال جاده 1401/08/25 رجوع به آگهی
5940050 مناقصه دیوار کشی آرامستان 1401/08/22 رجوع به آگهی
5939211 مناقصه فاز سوم ممیزی و GIS 1401/08/22 رجوع به آگهی
5847645 مناقصه واگذاری فاز دوم مجتمع ورزشی -تکمیل کانال جاده 1401/08/03 رجوع به آگهی
5809839 مناقصه فاز دوم مجتمع ورزشی 1401/07/26 1401/08/04
5809687 مناقصه دیوارکشی زمینهای شهرداری 1401/07/26 1401/08/04
5805956 مناقصه واگذاری فاز دوم مجتمع ورزشی -تکمیل کانال جاده 1401/07/26 رجوع به آگهی
5802966 مناقصه واگذاری فاز دوم مجتمع - دیوارکشی زمین های شهرداری 1401/07/25 رجوع به آگهی
5799411 مناقصه عمومی یک مرحله ای دیوارکشی آرامستان جدید 1401/07/24 1401/07/27
5794725 مناقصه دیوار کشی آرامستان 1401/07/23 رجوع به آگهی
5769541 مناقصه واگذاری فاز دوم مجتمع - دیوارکشی زمین های شهرداری 1401/07/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 58