مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین نیروی انسانی خدمات شهری (تنظیف) و فضای سبز و موتوری به صورت حجمی 1399/05/08 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات شهری (تنظیف) و فضای سبز و موتوری به صورت حجمی 1399/05/01 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات شهری (تنظیف) و فضای سبز به صورت حجمی 1399/04/12 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات شهری (تنظیف) و فضای سبز به صورت حجمی 1399/04/07 رجوع به آگهی
اجرای دیواره حفاظتی سنگی به منظور ساماندهی رودخانه 1398/11/28 1398/12/04
اجرای دیواره حفاظتی سنگی به منظور ساماندهی رودخانه 1398/11/19 1398/12/04
واگذاری خدمات شهری تنظیف و فضای سبز به صورت حجمی 1398/09/10 1398/09/14
واگذاری خدمات شهری تنظیف و فضای سبز به صورت حجمی 1398/09/03 1398/09/14
وگذاری خدمات شهری (تنظیف) و فضای سبز به صورت حجمی 1397/11/23 1397/11/30
وگذاری خدمات شهری (تنظیف) و فضای سبز به صورت حجمی 1397/11/13 1397/11/30
صفحه 1 از 8