مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات شهری تنظیف و فضای سبز به صورت حجمی 1398/09/10 1398/09/14
واگذاری خدمات شهری تنظیف و فضای سبز به صورت حجمی 1398/09/03 1398/09/14
وگذاری خدمات شهری (تنظیف) و فضای سبز به صورت حجمی 1397/11/23 1397/11/30
وگذاری خدمات شهری (تنظیف) و فضای سبز به صورت حجمی 1397/11/13 1397/11/30
واگذاری خدمات شهری (تنظیف) و فضای سبز به صورت حجمی 1397/04/12 1397/04/24
واگذاری خدمات شهری (تنظیف) و فضای سبز به صورت حجمی 1397/04/12 1397/04/24
واگذاری خدمات شهری (تنظیف) و فضای سبز به صورت حجمی 1397/04/07 1397/04/24
واگذاری خدمات شهری (تنظیف) و فضای سبز به صورت حجمی 1397/03/13 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات شهری (تنظیف) و فضای سبز به صورت حجمی 1397/03/08 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات شهری ( تنظیف ) و فضای سبز به صورت حجمی 1397/02/15 1397/02/22
صفحه 1 از 7