مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5982084 مناقصه جدولگذاری دیوار ،کشی دیوار حائل و احداث آبرو در سطح شهر 1401/09/05 1401/09/08
5981625 مناقصه تکمیل زیرسازی وآسفالت معابر 1401/09/05 1401/09/16
5981613 مناقصه خرید پرچم 1401/09/05 1401/09/08
5981576 مناقصه پروژه اصلاح هندسی معابر سطح شهر 1401/09/05 1401/09/08
5981361 مناقصه عمومی یک مرحله ای دیوارکشی ساحلی رودخانه 1401/09/05 1401/09/08
5981181 مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری ، دیوار کشی ، دیوار حائل و احداث آبرو در سطح شهر 1401/09/05 1401/09/08
5981180 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پرچم 1401/09/05 1401/09/08
5981072 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح هندسی معابر سطح شهر 1401/09/05 1401/09/08
5980997 مناقصه فراخوان دیوار کشی 1401/09/05 1401/09/08
5978836 مناقصه فراخوان تکمیل ساختمان های شهرداری 1401/09/03 1401/09/14
5978549 مناقصه زیر سازی و آسفالت معابر 1401/09/03 1401/09/14
5960257 مناقصه جدولگذاری، دیوار کشی، دیوار حائل و احداث آبرو در سطح شهر 1401/08/28 1401/09/08
5958675 مناقصه پروژه اصلاح هندسی معابر سطح شهر 1401/08/28 1401/09/08
5958659 مناقصه خرید پرچم 1401/08/28 1401/09/08
5958345 مناقصه فراخوان دیوار کشی 1401/08/28 1401/09/08
5935620 مناقصه جدولگذاری و لوله گذاری خیابان 1401/08/21 1401/08/24
5935515 مناقصه خرید و اجرای سامانه پایش تصویری 1401/08/21 1401/08/24
5935232 مناقصه خرید و اجرای سامانه پایش تصویری شهر 1401/08/21 1401/08/24
5935174 مناقصه جدولگذاری و لوله گذاری خیابان 1401/08/21 1401/08/24
5924799 مناقصه زیرسازی و لکه گیری معابر 1401/08/17 1401/08/21
صفحه 1 از 67