مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید لوازم لوله کشی گاز و سیستم گرمایشی سالن ورزشی 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوازم لوله کشی گاز و سیستم گرمایشی سالن ورزشی 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل مدارس 1400/09/02 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل تاسیسات برقی و مکانیکی سوله 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و اجرای تامین روشنایی ضلع شرقی بوستان 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان ها 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل تاسیسات برقی و مکانیکی سوله 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و اجرای تامین روشنایی ضلع شرقی بوستان 1400/08/18 رجوع به آگهی
مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان ها 1400/08/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تعداد ۲۰۰ عدد باکس زباله ۷۷۰ لیتری 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان 1400/07/28 1400/08/09
مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان 1400/07/21 1400/08/09
مناقصه انجام ممیزی نوین شهری 1400/07/20 1400/08/01
مناقصه پروژه جدولگذاری خیابان 1400/07/20 1400/08/01
مناقصه ساختمان اداری محوطه شهرداری 1400/07/11 1400/07/22
مناقصه اجرای چوبی واحد انفورماتیک و ساختمان اداری 1400/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای چوبی واحد انفورماتیک و ساختمان اداری مرکز 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه ساختمان اداری محوطه شهرداری 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه جدولگذاری خیابان ها 1400/06/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 55