کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7355698 مناقصه اجاره نمودن چهار دستگاه جرثقیل به همراه راننده جهت انجام امورات محوله در کارخانه استان تهران 1402/08/30 رجوع به آگهی
7354066 مناقصه اجاره نمودن چهار دستگاه جرثقیل به همراه راننده استان تهران 1402/08/30 رجوع به آگهی
7351332 مناقصه اجاره نمودن چهار دستگاه جرثقیل به همراه راننده دو دستگاه جرثقیل مستقر در کارخانه و مابقی در صورت نیاز کارفرما جهت انجام امورات محوله در کارخانه استان تهران 1402/08/29 رجوع به آگهی
7172068 مناقصه خرید کالاها و اقلام مرتبط با لوازم حفاظت فردی و ایمنی پرسنل خود شامل دستکش کلاه عینک کمربند و..... استان تهران 1402/07/18 رجوع به آگهی
7164799 مناقصه خرید کالاها و اقلام مرتبط با لوازم حفاظت فردی و ایمنی پرسنل خود استان تهران 1402/07/17 رجوع به آگهی
7056515 مناقصه اجاره نمودن چهار دستگاه جرثقیل به همراه راننده (یکدستگاه جرثقیل مستقر در کارخانه و مابقی در صورت نیاز کارفرما) جهت انجام امورات محوله در کارخانه استان تهران 1402/06/28 رجوع به آگهی
7055671 مناقصه اجاره نمودن چهار دستگاه جرثقیل به همراه راننده استان تهران 1402/06/27 رجوع به آگهی
7054059 مناقصه اجاره نمودن چهار دستگاه جرثقیل به همراه راننده یک دستگاه جرثقیل مستقر استان تهران 1402/06/27 1402/07/08
7042347 مناقصه الکتروموتور 4کیلووات استان تهران 1402/06/22 رجوع به آگهی
6980778 مناقصه انجام خدمات آشپزخانه خود از قبیل تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل استان تهران 1402/06/09 رجوع به آگهی
6976763 مناقصه انجام خدمات آشپزخانه خود از قبیل تهیه مواد اولیه ،طبخ و توزیع غذای پرسنل استان تهران 1402/06/08 رجوع به آگهی
6908119 مناقصه انجام کلیه امور مربوط به صادرات محصولات شرکت سیمان استان فارس 1402/05/23 رجوع به آگهی
6828852 مناقصه انجام خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان استان تهران 1402/05/01 رجوع به آگهی
6825489 مناقصه انجام خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود استان تهران، استان مازندران 1402/05/01 رجوع به آگهی
6733402 مناقصه واگذاری انجام عمومی ، نظافتی ، ستادی و خدمات فنی خط تولید و خدمات بارگیرخانه کارخانه خود استان تهران 1402/04/06 رجوع به آگهی
6729498 مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی کارخانه خود استان تهران 1402/04/06 رجوع به آگهی
6729494 مناقصه انجام عمومی ، نظافتی ، ستادی و خدمات فنی خط تولید و خدمات بارگیرخانه کارخانه خود استان تهران 1402/04/06 رجوع به آگهی
6725305 مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی کارخانه استان تهران 1402/04/05 1402/04/17
6725302 مناقصه انجام عمومی، نظافتی، ستادی و خدمات فنی خط تولید و خدمات بارگیرخانه کارخانه استان تهران 1402/04/05 1402/04/17
6591140 مناقصه پایه رله مشعل استان تهران 1402/03/06 1402/03/13
صفحه 1 از 42